måndag6 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

”Arbetsgivarna är nyckeln i arbetet mot ohälsan”

Regeringen har sjösatt breda åtgärdsprogram för att få ner sjuktalen. Ska vi lyckas måste alla inblandade aktörer arbeta tillsammans: Försäkringskassan, hälso- och sjukvården och arbetsgivarna. De senares avsiktsförklaringar är en viktigt nyckel i arbetet framåt.

Publicerad: 25 oktober 2016, 08:27

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Regeringen är, enligt socialförsäkringsministern, fast besluten att vända den stigande sjuktalstrenden

Foto: Kristian Pohl/regeringskansliet


Ämnen i artikeln:

OhälsaArbetsgivareArbeteAlmegaNäringslivetHur löser vi ohälsan?

REPLIK Almegas näringspolitiska chef Ulf Lindberg skriver i sin replik att hälsoväxlingen tvingade arbetsgivarna att göra upp om utökade åtgärder mot ohälsan, trots att mycket som behöver göras ligger utanför företagens ansvarsområde. Han efterlyser vidare åtgärder från mig och regeringen.

Feelgoods vd Joakim Morath skriver i en replik att regeringen måste vidta förväntade åtgärder för att hotet om hälsoväxling ska kunna bli en framgång.

På komplexa problem finns sällan mirakellösningar. Så är även fallet med de ökande sjukskrivningarna. Jag presenterade hälsoväxlingen för att lösa problemen, medveten om att förslagen skulle få mycket kritik. Nu har arbetsmarknadens parter glädjande nog presenterat en alternativ modell som även regeringen är överens om. För mig handlar det bara om att nå resultat.

För att vända den negativa utvecklingen i sjukförsäkringen krävs insatser på flera olika områden. Regeringen har sjösatt breda åtgärdsprogram för att få ner sjuktalen. Ska vi lyckas vända utvecklingen så måste emellertid alla inblandade aktörer arbeta tillsammans: Försäkringskassan, hälso- och sjukvården och arbetsgivarna. Glädjande nog ser vi nu också att det arbete vi påbörjat ger resultat: Försäkringskassans prognoser har kontinuerligt skrivits ner under det senaste året. Vi har tagit tydliga steg på vägen, men mycket arbete återstår.

En viktig nyckel framöver är att ta vidare arbetet med de avsiktsförklaringar som arbetsmarknadens parter presenterade för regeringen i augusti. Det är sant som Ulf Lindberg, Almega, säger; många var kritiska till regeringens förslag om hälsoväxling. Men det är också politikens roll att göra det som krävs, även om det innebär kritik. Målet med hälsoväxlingen var att skapa incitament för bättre förebyggande arbete och en aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna. Det är också det som parterna åtagit sig i sina avsiktsförklaringar, varför det för oss var naturligt att inte gå fram med lagstiftning. Resultat är det viktiga för regeringen, inte vägen dit.

Regeringen kommer också kontinuerligt följa upp de åtgärder vi redan har lanserat och även återkomma med nya insatser om så krävs. Just nu ser vi över det arbetsplatsnära stödet, arbetet med regeringens nya arbetsmiljöstrategi fortgår och i höstbudgeten lanserade vi ett antal ytterligare åtgärder som riktar in sig på hälso- och sjukvården. Bland annat vill vi permanenta rehabiliteringskoordinatorerna.

Den svenska sjukförsäkringen har länge präglats av höga berg och djupa dalar, upp- och nedgångar som inte direkt korrelerar med hälsoförändringar i befolkningen. I stället tyder mycket på att variationerna beror på faktorer så som arbetsmiljö, sjukförsäkringens utformning och hur medvetna aktörerna i sjukskrivningsprocessen är.

Vi ska nå en låg och stabil nivå i sjukförsäkringen och därför är det en oerhörd framgång att arbetsmarknadens parter enats om tydliga åtgärder för friskare arbetsplatser. Arbetsgivarna är centrala för att vända den negativa utvecklingen. Det är arbetsgivaren som har störst möjlighet att förebygga sjukskrivningar och det är arbetsplatsen den som är sjukskriven ska tillbaka till.

Att motverka ohälsa är också en viktig investering för hela samhället. Följderna av att bli sjuk är värst för individen, men dagens skenande sjuktal drabbar även statsfinanserna, kommunerna och företagen. Vi har allt att vinna på att arbeta tillsammans och dialogen med arbetsmarknadens parter kommer därför att fortsätta.

Jag och regeringen är fast beslutna att vända den stigande sjuktalstrenden, vårt mål är ett friskt och hållbart arbetsliv. Det är ett långsiktigt arbete som involverar många aktörer och åtgärder. Vi kommer inte ge oss förrän vi når resultat.

Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister (S)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev