fredag27 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Almega: ”Nej, hälsoväxlingen fixade inte problemet”

För att slippa hälsoväxlingen tvingades våra medlemmar att göra upp om utökade åtgärder mot sjukskrivningar. Dessvärre ligger mycket av det som verkligen behöver göras utanför företagens ansvarsområde – så nu är det dags för regeringen och socialförsäkringsminister Annika Strandhäll att göra sitt jobb

Publicerad: 14 oktober 2016, 09:28

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ännu har socialförsäkringsministern, enligt Almega, ingen anledning att känna stolthet över sitt arbete för att minska sjukfrånvaron.

Foto: Jessica Gow/TT


Ämnen i artikeln:

SjukfrånvaroArbetsgivareSjukskrivningarHur löser vi ohälsan?

REPLIK Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll skriver i sitt debattinlägg att det tillbakadragna förslaget om hälsoväxling var en framgång.

Förslaget om hälsoväxling, eller sjukskatt som våra medlemmar föredrog att kalla det, väckte stor kritik i medlemsleden. Sällan har vi mött en så stark reaktion på ett regeringsförslag.

Lika tydlig var den utpressningssituation där vi ställdes inför valet att acceptera ett starkt kritiserat förslag eller göra upp med våra motparter om utökade åtgärder mot ökande sjukskrivningar.

Tjänsteföretagen, som har lägre sjukskrivningstal, har som personalintensiv verksamhet ett självklart intresse av väl fungerande och friska arbetsplatser. Utan fungerande medarbetare inga väl fungerande företag.

Almega delar också Annika Strandhälls uppfattning att sjukfrånvaron är ett stort problem innebärandes stora kostnader för såväl arbetsgivare och den enskilde men även för samhället i stort. Men, de åtgärder som behöver vidtas ligger till stor del utanför företagens ansvarsområde och täcks inte av parternas överenskommelse.

Det behövs en sjukskrivningsprocess där arbetsförmågebedömningen är tydlig och där en snabb kontakt mellan sjukskrivande läkare och arbetsgivaren blir en regel, och inte ett undantag. Ett tydligt uttömmande läkarintyg är ett första steg i denna process. Att som arbetsgivare snabbt få klart för sig hur diagnosen påverkar arbetsförmågan är en förutsättning för arbetsgivarens möjlighet att undersöka möjligheten att bereda andra arbetsuppgifter.

Våra kontakter med företagen vittnar om en fortsatt frustration över hur svårt det är att få kontakt med försäkringskassan för att snabbt få stöd i en fråga som de flesta företag sällan har haft anledning att arbeta med. Glöm inte bort att majoriteten av företagen är små, av Almegas medlemsföretag har cirka 87 procent färre än 50 medarbetare. För de större företagen, som är spridda över hela landet, finns också problem kvar att lösa. De vill ha en företagsspecifik kontaktperson som kan öppna dörrar in i försäkringskassans byråkrati oavsett var medarbetarna är bosatta. En effektivisering av såväl företagens som försäkringskassans arbete skulle bli följden av detta.

För övrigt har sjukfrånvaron ännu inte sjunkit. Mellan augusti 2015 och augusti 2016 (senaste statistiken) har sjukpenningtalet ökat med 6,3 procent och sjukfall som är längre än ett år har ökat med 23,9 procent.

För att komma till rätta med detta behövs flera åtgärder:

Det behövs tydliga medicinska riktlinjer för att ge sjukskrivande läkare ett stöd i sjukskrivningsprocessen så att diagnoser behandlas på likartat sätt runt om i landet. Inte minst gäller det i frågor som rör den psykiska ohälsan. Företagens erfarenhet är att så inte alltid är fallet.

De olika rollerna i rehabiliteringskedjan behöver förtydligas. Det gäller inte minst att den enskilde också har ett ansvar och vad som händer ifall den enskilde inte fullgör sin del. Almega har föreslagit att fristående rehabiliteringsaktörer som kan lotsa den enskilde och samordna arbetet inrättas. Det finns medlemsföretag som kan åta sig den uppgiften.

Ännu har socialförsäkringsministern ingen anledning att känna stolthet. Det är lång väg kvar för att nå målet. Det är viktigt att komma ihåg att det är den offentliga sektorn som har den största sjukfrånvaron medan förslaget skulle slå som hårdast mot mindre privata företag.

Vi arbetar redan aktivt genom parternas organ för arbetsmiljöfrågor, Prevent och vårt gemensamma försäkringsbolag AFA, för att främja friska arbetsplatser.

Nu är det dags för Annika Strandhäll och regeringen att göra sitt jobb för att myndigheter och regelverk ska stödja våra medlemmars arbete för att hålla tillbaka ökande sjukskrivningar.

Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega

Förslaget om hälsoväxling

Regeringen backade från det kritiserade förslaget om hälsoväxling, som innebar att arbetsgivarnas ekonomiska ansvar för långa sjukskrivningar skulle öka, efter att SKL och arbetsmarknadens parter presenterat ett motförslag.

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev