Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Alliansens oväntade kalldusch slog mot kulturen

När regeringens budgetförslag fälldes i höstas kom nedskärningarna i kulturpolitiken som en kalldusch. Men förhoppningsvis kan regionernas kulturverksamheter förstärkas redan i år. Vi vill dessutom skapa samsyn kring en kulturpolitik för hela landet.

Publicerad: 9 mars 2015, 09:23

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

I ett slag skars resurserna till kulturpolitiken ned med 366 miljoner.


Ämnen i artikeln:

KulturpolitikFinansieringsformerRegionalpolitik

REPLIK. En grupp regionråd och kulturchefer med Erik Bergkvist i spetsen skriver i sin artikel Staten urholkar den regionala kulturen väl om hur kultursamverkansmodellen har givit den regionala kulturverksamheten en skjuts framåt, och vilken kalldusch det blev när statens regionala kulturanslag sänktes med 1,5 procent innevarande år.

Vad man också kunde ha nämnt i sammanhanget var att den slutliga nedskärningen dessutom ställde till särskilda problem för många, då den kom mycket sent på året, det vill säga när alliansen och Sverigedemokraterna i december fällde regeringens budgetproposition och i ett slag skar ner resurserna till kulturpolitiken med 366 miljoner kronor, varav 15 miljoner kronor från det regionala kulturanslaget.

Precis som artikelförfattarna anger är det svårt att se en framtid för kultursamverkansmodellen om inte det statliga anslaget tvärt om ökar. Tack vare decemberuppgörelsen kan en återställare till regeringens tidigare föreslagna budgetnivå förhoppningsvis göras redan under 2015, och med säkerhet utlovas 2016. Men det är önskvärt att öka resurserna till regionernas kulturverksamhet mer än så!

Det är förstås inte enbart länen i Norrland som drabbats av nedskärningarna. Samtliga regioner utom Stockholm ingår sedan 2013 i samverkansmodellen, och runt om i Sverige börjar det nu klarna vilka effekter nedskärningen faktiskt får i praktiken. Lokala och regionala kulturpolitiker får klä skott, trots att det är riksdagen som fattat beslutet. Alliansens företrädare sade i december att nedskärningarna var så små att de knappt skulle märkas.

Något politiskt motiv fanns nog inte heller egentligen bakom alliansens nedskärning. Man var tvungen att krympa anslaget till kulturverksamhet, och enklast var då att göra justeringen på en budgetpost där effekterna inte var uppenbara, utan skulle stå tydliga först i ett senare skede.

Mindre känt är att Sverigedemokraternas ursprungliga kulturbudget däremot innefattade en mer än tre gånger så stor nedskärning av det regionala kulturbidraget, och med tydliga politiska intentioner: att strypa mångkulturella verksamheter.

Riksdagens kulturutskott har nu beslutat att inom sig utse en grupp med uppgift att utvärdera kultursamverkansmodellen. Samverkansmodellens ökade lokala och regionala inflytande över hur statens regionala kulturanslag används är i grunden mycket positivt. Tidigare har staten avgjort vilka regionala kulturinstitutioner som är berättigade till statligt stöd. Hur det statliga bidraget fördelas avgörs nu i stället på lokal och regional nivå.

Men samtidigt finns kritik kring skillnader mellan hur väl samverkansmodellen fungerar i olika län. Kulturutskottets utvärdering kan förhoppningsvis identifiera var och hur förbättringar måste till för att öka deltagandet i processer kring avvägningar mellan hur resurser bäst kommer till nytta.

De verksamheter som får ett direkt statligt anslag ligger av naturliga skäl i mycket stor utsträckning i Stockholm. Men detta ska inte utläsas som att statens ansvar för kulturverksamhet gör halt utanför huvudstaden. Förhoppningsvis kan kulturutskottets utvärdering därför leda till en politisk samsyn kring en kulturpolitik för hela landet, som både handlar om hur vi stärker det regionala kulturbidraget och hur avvägningen mellan statliga direktiv och regionalt självbestämmande utformas.

Niclas Malmberg, riksdagsledamot (MP)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev