Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Alliansen: Vi är redo att leda Sverige

Vi lägger nu över 300 gemensamma förslag som innebär fler jobb, ett stärkt rättsväsende och en bättre och mer tillgänglig vård. Alliansen är redo att leda Sverige i en bättre riktning, skriver partiernas gruppledare.

Publicerad: 17 november 2017, 04:02

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

AlliansenRiksdagenRättsväsendetArbetsmarknad

Det går på många sätt bra för Sverige i dag. Alliansregeringen förde en ansvarsfull ekonomisk politik som hanterade finanskrisen och den djupa nedgången i ekonomin. Sverige kan nu skörda frukterna av en pågående högkonjunktur i form av fler jobb och ökad tillväxt.

Trots detta ser vi hur andelen arbetslösa som står långt från arbetsmarknaden växer och hur arbetsmarknaden blir alltmer tudelad mellan inrikes och utrikes födda. Med betydande obalanser på arbetsmarknaden och bostadsmarknaden, växande vårdköer och ökande otrygghet är behovet av reformer påtagligt. Regeringen står handfallen inför samhällsproblemen i Sverige och slösar bort högkonjunkturen på kortsiktiga utgifter och bidragshöjningar. Det är oansvarigt. 

Problemen behöver lösas. Det förutsätter en ny alliansregering. Vi vill att Sverige ska vara ett av världens mest framgångsrika länder. Bara genom att fler kommer i arbete kan vi på riktigt stärka välfärden och lägga grund för mer kunskap i skolan, högre kvalitet i omsorgen och kraftfullare polis och försvar. Vi lever i ett litet exportberoende land, omvärlden är oroligare än på länge och osäkerheten i Sveriges närområde har ökat. Försvaret behöver rustas upp, men Sverige behöver också bygga säkerhet tillsammans med andra. 

Att vi gärna jobbar tillsammans märks inte minst genom att vi de senaste tre åren har lagt fram över 1 000 gemensamma förslag i riksdagen. Sex gånger har vi skrivit gemensamma riktlinjer för den ekonomiska politiken i våra budgetmotioner och tillsammans har vi stoppat både skadliga skattehöjningar och lagförslag som regeringen velat driva igenom. I år lägger vi fram över 300 gemensamma förslag som kommer att behandlas innan valet nästa höst – förslag som innebär fler jobb, ett stärkt rättsväsende och en bättre och mer tillgänglig vård.

Tillsammans föreslår vi bland annat inträdesjobb för att sänka trösklarna på arbetsmarknaden för nyanlända och unga upp till 23 år utan gymnasieexamen. Det är en förenklad anställning som kombinerar arbete med utbildning och ger lägre kostnader för arbetsgivarna. Vi sänker inte lönen för någon som har ett jobb. Inträdesjobb handlar om att nyanlända och unga utan gymnasiekompetens, som saknar tillräckliga erfarenheter, ska kunna få ett jobb. Men när de inte kan precis allt som krävs på en arbetsplats från dag ett så ska de samtidigt kunna ägna en del av tiden till vad som kan ses som praktik och att lära sig jobbet på jobbet. Det är ett bättre alternativ än att leva på bidrag. Lön utgår för jobbet, men inte full lön - för man jobbar inte fullt ut. Det är en del i att stärka integrationen och att fler ska kunna lämna utanförskap för arbete och den gemenskap det innebär.

Regeringen har misslyckats i trygghetsfrågorna. Polisens resultat sjunker. Antalet poliser som slutar är rekordmånga. Trots löften om motsatsen från rikspolischefen har antalet särskilt utsatta områden ökat. Därför har riksdagen på Alliansens initiativ pressat regeringen att återkomma med ett stort antal förslag för att öka tryggheten. Det handlar om allt ifrån skärpta straff till bättre verktyg och befogenheter för landets poliser. Vi fortsätter att prioritera lag och ordning och föreslår bland annat att polisens möjligheter till kameraövervakning ska förenklas, vilket inte minst kommer att underlätta arbetet i utsatta områden med hög brottslighet. Vi driver regeringen framför oss i rättspolitiken.
 
Under Stefan Löfvens tid vid makten har vårdköerna fördubblats
, vårdgarantin klaras inte av, överbeläggningarna ökar och i vissa landsting får inte ens hälften av patienterna operation i tid. Det är ett stort misslyckande för regeringen. Vi presenterar i stället förslag för att öka tillgängligheten i primärvården och stärka vårdgarantin. För att ge landsting och regioner förutsättningar att arbeta kontinuerligt, strategiskt och metodiskt med att korta vårdköerna vill vi att de statsbidrag som utbetalas ska vara prestationsbaserade. Sjukvården är en del av välfärdens kärna som regeringen inte klarar av att värna.

Skiljelinjerna i svensk politik kommer att bli allt skarpare fram till valet. Vi har en rödgrön regering som skryter om svensk ekonomi och lovar allt åt alla, samtidigt som resultaten i statens kärnverksamhet uppvisar stora brister. Den regeringen kommer 2018 att möta en allians som är beredda att ta ansvar för att vända krisen i vården och hos polisen, för skolan och för de som står längst från arbetsmarknaden. Vi har drivit regeringen framför oss i en mängd frågor. Det är bra att regeringen lyssnar på bra politik. Men det bästa för Sverige vore en alliansregering.

Tobias Billström, gruppledare (M) i riksdagen

Anders W Jonsson, gruppledare (C) i riksdagen

Christer Nylander, gruppledare (L) i riksdagen

Andreas Carlson, gruppledare (KD) i riksdagen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev