Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Alliansen har tappat berättelsen om Sverige

En bred uppfattning i den svenska väljarkåren är att utvecklingen i landet går åt fel håll. Alliansen har tappat sitt tolkningsföreträde över berättelsen om Sverige, skriver Demoskops vd Anders Lindholm.

Publicerad: 27 februari 2014, 04:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

VårdkvalitetVälfärdstjänster

Att det blåser motvind i opinionen för Alliansregeringen har knappast undgått någon. Partisympatierna påverkas bland annat av vad som ligger högst på den politiska agendan, upplevda reformbehov och förtroendet för de ledande aktörerna. En annan väl så viktig faktor är det så kallade sentimentet, känslan för tillståndet i landet, och just här har Alliansregeringen sitt kanske enskilt största problem. En bred allmän uppfattning är att utvecklingen går i fel snarare än rätt riktning. Den uppfattningen har över tiden vuxit i omfattning. Alliansen kan sägas ha tappat sitt tolkningsföreträde över berättelsen om Sverige.

Vad som är verklighet i den politiska världen är aldrig entydigt. Dagen då Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfven är helt överens om arbetslöshetsutvecklingen eller det ekonomiska tillståndet i landet lär vi aldrig få uppleva. Man kan däremot hävda att det finns verklighetsbeskrivningar som står på solidare grund än andra, och här spelar opinionsmätningar och media en särskild roll. Det finns åtskilliga exempel där man tolkar stämningsläget i tron att man istället analyserar utvecklingen.

SVT publicerade nyligen en Sifoundersökning som handlade om äldreomsorg och hemtjänst. Undersökningen, som riktar sig till allmänheten, är i sig oklanderligt genomförd. Där konstateras att äldreomsorgen anses ha blivit sämre sedan 2010.

Det helt grundläggande problemet är att man inte med någon precision kan mäta förändringar över tiden genom att i efterhand fråga om utvecklingen. Resultatet är inte ointressant, men speglar sentimentet snarare än utvecklingen. Det fenomenet är särskilt tydligt inom områden där det finns omfattande kritik, vilket gäller just äldreomsorgen. Kritiken här är avsevärt mer utbredd än inom skolan och sjukvården. För att förstå utvecklingen måste man istället genomföra kontinuerliga mätningar och sedan göra jämförelser över tiden. I årliga intervjuer med 3 000 – 4 000 medborgare har Demoskop sedan 2003 ställt frågan om hur nöjda människor är med äldreomsorgen. På en sjugradig skala var nivån då 2,7. Vid motsvarande tidpunkt som nu 2010 var den 3,4 medan den under förra året var 3,6; vilket alltså, trots kritiken, är en klar förbättring över tiden.

Ett annat problem med att mäta utvecklingen är att det finns tydliga skillnader om utgångspunkten är egna erfarenheter eller attityder i största allmänhet. När Carema figurerade som mest i media sjönk nivån 2011 till 3,2 och bottnade 2012 på 3,1. Det är alltså ett uttryck för den allmänna uppfattningen, men beskriver inte utvecklingen bland dem som faktiskt är i behov av omsorg.

De omsorgsundersökningar som genomförs av Socialstyrelsen, påvisar inte en nedåtgående trend. I den senaste rapporten från 2013 är slutsatsen att de äldre i stort är nöjda med sin vård och omsorg och att nöjdheten har ökat. Nöjdheten med hemtjänsten är 89 procent och med äldreboendet 83 procent, medan de som är missnöjda utgör 3 respektive 4 procent. Det är förbluffande goda omdömen för ett område som är hårt kritiserat.

För att beträda än mer politiskt minerad mark så ger Socialstyrelsens intervjubaserade kvalitetsmätningar om omsorgen inte heller stöd för att de privata aktörerna skulle vara sämre än de kommunala utförarna. Däremot är man mer nöjda med medinflytandet när det gäller privata aktörer inom hemtjänsten.

I relation till ekonomin och jobben förefaller välfärdsfrågorna få en större betydelse för valet än vad fallet var 2010. Av tradition är det starka frågor för Socialdemokraterna, men här har även Vänsterpartiet kommit att ta alltmer mark såväl i frågan som i opinionen. Om Alliansen ska kunna vända opinionsläget inför valet så krävs att man både kan förskjuta fokus från välfärdfrågorna och förändra uppfattningarna om verkligheten inom välfärden. Det är en utmaning av stora mått.

Att det finns brister inom välfärdsområdet är otvetydigt, liksom att såväl vården som skolan och omsorgen står inför stora och växande framtidsutmaningar. Det är emellertid inte liktydligt med att välfärden befinner sig i ett konstant förfall. Varken svartmålning eller skönmålning av dagens situation driver frågorna framåt, men sker ändå på politiska grunder.

För väljarna finns skäl att vara observanta på information som, under objektivitetens flagg, syftar till opinionsbildning snarare än upplysning, annars blir kommandot över verklighetsbeskrivningen överordnat själva verkligheten.

Anders Lindholm, vd Demoskop

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev