Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Alliansen: ”Fusket med bidrag måste upphöra”

Det är angeläget att Försäkringskassan regelbundet mäter storleken på felaktiga utbetalningar, skriver företrädare för allianspartierna.

Publicerad: 16 februari 2017, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Riksrevisionen har rekommenderat regeringen att tillse att Försäkringskassan regelbundet mäter storleken på de felaktiga utbetalningarna.

Foto: Wikimedia Commons


Ämnen i artikeln:

SocialförsäkringarAlliansenFörsäkringskassan

Människor ska kunna lita på att deras skattemedel används effektivt och inte missbrukas. I dag väntas riksdagen bifalla Alliansens gemensamma förslag att Försäkringskassan återkommande ska mäta storleken på de felaktiga utbetalningarna i socialförsäkringssystemen. Nu blir det upp till regeringen att agera för att minska bidragsfusket.

Sverige har ett generöst och i grunden väl fungerande socialförsäkringssystem som vi vill slå vakt om. Försäkringskassan betalar årligen ut mer än 200 miljarder kronor i olika förmåner, till exempel sjukpenning, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning vid vård av sjukt barn.

För att ett system med den omfattningen ska vara långsiktigt hållbart krävs att ändamålet uppfattas som angeläget av medborgarna, att det administreras väl och är så fritt som möjligt från missbruk. Det behöver också vara ekonomiskt stabilt över tid eftersom stora svängningar påverkar andra områden i statsbudgeten.

Med andra ord är det rimligt att både kräva ordning och reda inom systemen och att ställa höga krav på att inga bidrag ska betalas ut felaktigt. Ett första steg i arbetet mot felaktiga utbetalningar är dock att man känner till hur stort problemet är och inom vilka områden det är mest omfattande. Att känna till omfattningen är viktigt för att kunna prioritera bland de olika förmånerna och för att uppskatta om arbetet med att motverka de felaktiga utbetalningarna har uppnått önskad effekt.

Det är mot den bakgrunden som vi ska se Riksrevisionens granskning om felaktiga utbetalningar och det är därför det är så viktigt att riksdagen nu agerar i enlighet med Riksrevisionens förslag.

I rapporten framgår att den senaste omfattningsstudien genomfördes år 2010 och enligt den uppgick de sammantagna felaktiga utbetalningarna till knappt 16 miljarder för socialförsäkringen. Därefter har varken regeringen eller Försäkringskassan genomfört eller efterfrågat någon ny undersökning som kan visa storleken på de felaktiga utbetalningarna. Riksrevisionen har därför rekommenderat regeringen att tillse att Försäkringskassan regelbundet mäter storleken på de felaktiga utbetalningarna.

Regeringen har motsatt sig detta med hänvisning till att man tycker sig kunna bedöma arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar utan att göra en övergripande skattning. Regeringens uppfattning har fått stöd av Miljöpartiet och Socialdemokraterna i Socialförsäkringsutskottet som menar att regeringen redan ”vidtagit åtgärder”.

Allianspartierna finner denna inställning märklig. Vi menar att i en så viktig fråga där Riksrevisionen presenterat konkreta förbättringsförslag så räcker inte det som svar.

Därför har vi tillsammans lagt ett förslag på riksdagens bord om att regeringen ska åläggas att göra som Riksrevisionen föreslår och se till att Försäkringskassan regelbundet mäter storleken på felaktiga utbetalningar. Med denna information som grund bör fler åtgärder vidtas för att stärka kontrollerna när så är påkallat och säkerställa att skattebetalarnas medel inte missbrukas.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll måste ta till sig av det Alliansförslag som riksdagen förväntas tillkännage för regeringen. Fusket inom bidragssystemen måste upphöra.

Johan Forssell, riksdagsledamot (M)

Solveig Zander, riksdagsledamot, talesperson för socialförsäkringsfrågor (C)

Emma Carlsson-Löfdahl, riksdagsledamot (L)

Aron Modig, riksdagsledamot (KD)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev