onsdag27 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Alliansen: 10 förslag som motarbetar extremism

I kölvattnet av terrordådet den 7 april bjuder Socialdemokraterna idag in alla partier i Stockholms kommunstyrelse till ett samrådsmöte för att inhämta synpunkter i arbetet mot våldsbejakande extremism. Vi kommer konstruktivt att delta i samtalen för att utveckla strategier mot extremism, skriver gruppledarna för Alliansen i Stockholms stadshus.

Publicerad: 24 april 2017, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Alliansen kommer att göra allt vi kan för att ta ansvar för ett tryggt och säkert Stockholm.” Foto: Anders Wiklund, TT


Ämnen i artikeln:

RadikaliseringSocialtjänstenDådet i StockholmExtremism

Stockholm den 7 april. En misstänkt terrorist, som trots avvisningsbeslut befinner sig i Sverige, använder en lastbil som vapen mitt i city där människor fredagshandlade. Han kraschar lastbilen med brandfarligt gods in i ett varuhus med syftet att orsaka ännu mer förödelse än de döda och skadade han lämnar efter sig på Drottninggatan. Det som blev en katastrof hade kunnat bli en ännu värre mardröm.

För polisen och säkerhetspolisen kom inte terrordådet som en överraskning. Flera har uttryckt att frågan inte var om, utan när, Sverige skulle drabbas av ett attentat. Personer som uppehållit sig i Sverige har tidigare knutits till dåd i Paris och Bryssel. Säpo slog nyligen fast att det främsta attentatshotet mot Sverige kommer från våldsbejakande islamistiska miljöer.

Efter det inträffade är det inte läge att peka finger. Det viktiga nu är att gemensamt rikta blicken framåt och utveckla stadens arbete mot extremism för att minimera risken för att Stockholm drabbas av nya attentat. I det arbetet vill vi i Alliansen vara pådrivande genom konstruktiva förslag för att utveckla strategier och åtgärder. Det är vår övertygelse att Alliansen och den S-ledda majoriteten tillsammans kan ta ansvar för att trygga vår stad och motarbeta incitamenten för radikalisering. Om detta vittnar inte minst den gemensamma beslutsamhet att försvara och bevara vår öppna stad som vi såg under dagarna efter terrordådet den 7 april.

För att säkra våra invånares trygghet krävs såväl polisiära som sociala insatser. Alliansen står enade om den utveckling av arbetet mot våldsbejakande extremism vi nu vill se och vilka förbättringar som måste ske för att göra Stockholm till en säkrare stad. Arbetet mot våldsbejakande extremism handlar inte bara om att arbeta mot islamism, utan också mot de andra hot som Säpo bedömer kan skada demokratin: vit makt-miljön och den autonoma vänstern.

Förutsättningen för ett strategiskt arbete mot extremism är att det bedrivs systematiskt och utformas i tätt samarbete med den expertis som finns. Försvarshögskolans (FHS) forskare behöver vara en integrerad del av Stockholms stads arbete mot våldsbejakande extremism. Det avtal som redan finns med FHS behöver leda till konkret verkstad. När samarbetet med FHS är återupprättat behöver följande åtgärder omedelbart vidtas i arbetet mot extremism:

1. Stadsdelsnämndernas lokala handlingsplaner behöver skyndsamt komma på plats. Handlingsplanerna ska följa en central mall utformad i samarbete med FHS och utgå från lokala förutsättningar och utformas i dialog med polis och säkerhetspolis om hur den specifika situationen i stadsdelen ser ut. Arbetet behöver kontinuerligt avrapporteras, uppdateras och vara mätbart.

2. Parallellt med de lokala handlingsplanerna behövs ett stadsövergripande och gemensamt förhållningssätt med en åtgärdsplan för hur stadens förvaltningar ska agera när personer med våldsbejakande extrema tendenser identifieras. En stadsövergripande lägesbild behöver årligen presenteras för kommunstyrelsen.

3. Det måste finnas god tillgång till adekvat utbildning och ett kontinuerligt kunskapsstöd till medarbetare inom socialtjänst eller fritidsverksamhet som kommer i kontakt såväl med människor som riskerar att radikaliseras. Därför måste en plan för kompetensutveckling inom dessa frågor upprättas, till exempel genom medverkan i EU-RAN-nätverket. I detta behöver det även klargöras vilket behov det finns att anställa medarbetare med särskild expertis.

4. Ett tätare samarbete mellan myndigheter och samhällsinstitutioner såsom polis, säkerhetspolis, skola och socialtjänst måste ske. För att stärka arbetet och fånga upp potentiella extremister vill vi så långt lagen medger häva sekretessen mellan stadens förvaltningar så att information kan delas när så krävs.

5. Stockholm behöver en plan för vilka insatser som ska erbjudas ungdomar som riskerar att dras in i extremistiska miljöer och deras familjer. Uppsökande arbete bör även bedrivas på nätet för att nå rätt målgrupper.

6. En plan behövs för vilka informationsinsatser som ska riktas till medborgarna, som vart man kan vända sig om man misstänker att någon i ens närhet blir radikaliserad.

7. Stockholms stad behöver bygga upp avhopparverksamheter för radikaliserade som vill lämna den extrema miljön. Det är nödvändigt att en länsöverskridande avhopparverksamhet för våldsbejakande islamistiska extremister inrättas.

8. I arbetet med avradikalisering och för att stävja rekrytering till extrema miljöer behöver civilsamhällesaktörer som Fryshuset involveras. Här har religiöst lärda personer och imamer en viktig roll, något som expertisen visat på.

9. Insatserna för att minska risken för nya dåd fordrar fokus på stadsmiljön. Det behövs trafikhinder som försvårar attacker med fordon. Här ska trafikkontoret involveras och erfarenheter inhämtas från andra länder. Ansvarsfördelningen mellan staden och polisen behöver tydliggöras när det gäller säkerhetsarrangemang vid särskilda platser och evenemang.

10. Stadsdelsnämnderna i Stockholm behöver se över sina lokala bidrag och säkerställa att inga medel ges till organisationer eller föreningar som inte vilar på demokratins grundvalar.

Det behövs en rad åtgärder för att värna vår öppna stad och göra den säkrare, så att människor kan leva i trygghet och frihet. Vi kan nå framgång i detta om vi arbetar över blockgränserna. Alliansen kommer att göra allt vi kan för att ta ansvar för ett tryggt och säkert Stockholm. Det vill vi göra tillsammans med de övriga demokratiska partierna i Stadshuset.

Anna König Jerlmyr, oppositionsborgarråd (M), Stockholms stad

Lotta Edholm, oppositionsborgarråd och gruppledare (L) Stockholms stad

Karin Ernlund, gruppledare (C) Stockholms stad och vice ordförande för Centerpartiet Stockholms stad

Erik Slottner, gruppledare (KD) Stockholms stadshus samt ledamot av partistyrelsen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev