Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Akut brist på företagsläkare

Sveriges Företagshälsor delar i stort den bild som gavs av Ida Kåhlin och andra fackliga företrädare på denna sidas debattplats. Det preventiva och systematiska arbetsmiljöarbetet är nyckeln för att minska ohälsan på landets arbetsplatser. Men läget är akut: hälften av företagsläkarna har fyllt 65 år och snittåldern för sjuksköterskorna i branschen är 57 år.

Publicerad: 5 juni 2018, 12:53

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Arbetsmiljö

Replik. Företrädare för ett antal fackförbund i vårdsektorn skrev den 1 juni en artikel med budskapet att det preventiva arbetsmiljöarbetet behöver prioriteras av arbetsgivare för att råda bot på ohälsan i arbetslivet, inte minst inom vårdsektorn.

Att behovet är stort råder det ingen tvekan om, utbildad personal lämnar sina jobb på sjukhus och vårdcentraler på grund av arbetsmiljörelaterade problem; hög stress och alltför små möjligheter att påverka sin arbetssituation. I artikeln lyfts ett antal brister i hur företagshälsovården används och upphandlas som hänger ihop med hur arbetsmiljöarbetet prioriteras och följs upp i företag och organisationer, bristen på preventivt arbete samt ökad bemanning av professionella i branschen.

Tvärtemot vad som antyds i artikeln så köps preventiva tjänster av företagshälsan i lika stor omfattning som rehabiliteringsinsatser på individnivå. På grupp- och organisationsnivå överväger till och med de preventiva insatserna, enligt branschorganisationens undersökning som gjordes under vintern 2018.

Däremot ser företagshälsovården behov av mer preventivt arbetsmiljöarbete i den offentliga sektorn, som trots kunskap tyvärr ofta väljer bort att arbeta förebyggande. Det är också helt riktigt att det är svårt att hitta personal inom många professioner i företagshälsovården.

Bristen på framförallt företagsläkare kommer snart att vara akut. Hälften av företagsläkarna i branschen har fyllt 65 år. Genomsnittsåldern för arbetsmiljöingenjörer är 58 år och för sjuksköterskor med relevant specialistutbildning 57 år. Behovet av psykologer och beteendevetare med kompetens inom organisationspsykologi är mycket stort. Intresset från läkare, sjuksköterskor och andra professioner att specialisera sig mot arbetsmedicin är stort, men tyvärr finns alldeles för få utbildningsplatser.

Regeringen har tillsatt en ny myndighet, Myndigheten för arbetsmiljökunskap, som ska följa och främja företagshälsovårdens utveckling. Vi välkomnar inrättandet av myndigheten, och hoppas få möjligheten att dela med oss av vår kunskap om kompetensbehovet inom arbetsmedicin för att bidra till uppstarten av fler utbildningsplatser. Låt oss tillsammans arbeta för ökad tillgång på läkare, sjuksköterskor och andra professioner med inriktning mot arbetsmedicin.

Peter Munck af Rosenschöld, vd Sveriges Företagshälsor

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Arbetsmiljö

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev