Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

”Agera snabbt för att få ner dödligheten i stället”

Det är ytterst beklämmande att representanter för Sveriges högsta sjukvårdsmyndighet prioriterar att skydda sig själva, i stället för att snabbt agera för att få ner narkotikadöden, skriver Per Johansson, Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle, in replik till Socialstyrelsen.

Publicerad: 11 september 2015, 09:52

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Man måste se sanningen i vitögat för att kunna göra något åt att fler dör av narkotika.


Ämnen i artikeln:

LäkemedelNarkotikaSocialstyrelsenNarkotikadöden

REPLIK. I dag dör det fler personer av läkemedlen metadon och buprenorfin än av heroin, den drog som dessa läkemedel ska hjälpa folk bort från. Att inte Socialstyrelsen vill ta ansvar för detta bekräftas av utredarna Annika Remaeus och Daniel Svensson (DS 9/9). De skyller på att buprenorfin smugglas in från Frankrike, vilket är en del av problemet – men alltså bara en del.

Remaeus och Svensson har ingen förklaring till varför smugglingen i så fall tog så markant fart 2006, året efter att Socialstyrelsen ändrade reglerna för behandling med metadon och buprenorfin.

Alla som har ögon att se med kan notera den kraftiga ökning av dödstalen som ägde rum 2006 och som fortsatt sedan dess. Och att det är främst metadon och buprenorfin som står för ökningen.

I Toxreg, forskningsregistret över narkotikadödsfall, finns uppgifter om var någonstans dödsfallet ägt rum. Där kan man se att dödsfallen orsakade av metadon och buprenorfin är geografiskt utspridda över landet och i stort samvarierar med var klinikerna finns som skriver ut dessa läkemedel.

Heroindödsfallen är koncentrerade till storstäderna, där upparbetade kriminella system för narkotikalangning finns. Detta är ytterligare en indikation på att läckage från sjukvården är en av huvudorsakerna till den katastrofala ökning av narkotikarelaterade dödsfall vi ser framför oss.

Den kartläggning Remaeus och Svensson hänvisar till angående illegal hantering av metadon och buprenorfin har stora svagheter. Författarna, Daniel Svensson är en av dem, uttalar sig bara om de beslagtagna läkemedel som är spårbara, det vill säga där man kan avgöra från vilket land de kommer.

Detta gäller lite drygt hälften av buprenorfintabletterna, resten vet man inget om. Den metadon som beslagtagits uttalar man sig inte om. Således: utifrån ett begränsat material drar författarna slutsatser som passar Socialstyrelsen men som inte är en korrekt beskrivning av situationen.

Och man vill inte kännas vid Björn Johnsons och Torkel Richerts forskning som visar att en stor andel av patienterna som får metadon och buprenorfin utskrivet säljer eller ger bort sina läkemedel.

Det är ytterst beklämmande att representanter för Sveriges högsta sjukvårdsmyndighet prioriterar att skydda sig själva, i stället för att snabbt agera för att få ner narkotikadöden.

Det är naturligtvis smärtsamt att inse att sjukvården i dag är en starkt bidragande faktor till att så många dör av narkotika i Sverige, men man måste se sanningen i vitögat för att kunna göra något åt detta.

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att utreda orsakerna till den ökade narkotikadöden. Ett stort misstag. Inget talar för att Gabriel Wikström kommer att göra något för att rätta till detta.

Därför bör oppositionen i riksdagen ta initiativ att tillsätta en parlamentariskt sammansatt utredning som knyter till sig oberoende forskare.

Syftet bör vara att så skyndsamt som möjligt ta fram en handlingsplan för att på kort sikt bryta dödskurvan neråt och på lång sikt arbeta för målet noll dödsfall orsakade av narkotika. Emma Henriksson (KD), socialutskottets ordförande, är den som rimligen måste se till att det händer något.

Per Johansson, generalsekreterare i Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle, RNS

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev