Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Almedalen

Tidiga insatser inom vården kan spara miljarder

Reumatiska inflammatoriska ledsjukdomar, artros och andra sjukdomar i rörelseorganen utgör utöver lidande en enorm belastning för hela EU:s ekonomi. Men det finns hopp. En spansk modell för tidiga insatser visar att varje euro som investeras kan ge 11 euro tillbaka i form av lägre kostnader, skriver läkarna Juan Jover, Spanien och Ingemar Petersson, Sverige.

Publicerad: 7 juli 2014, 05:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Läkemedel

Kostnaderna för EU-länderna för sjukdomar i rörelseorganen beräknas till 240 miljarder euro per år för sjukvården, socialförsäkringssystemet och utebliven produktion. Rörelseorganens sjukdomar påverkar 100 miljoner människor i Europa i dag och år 2030 kan upp till hälften av befolkningen i arbetsför ålder ha en konstaterad sjukdom i rörelseorganen. Den årliga rapporten om den globala sjukdomsbördan från Världshälsoorganisationen (WHO) visar att rörelseorganens sjukdomar är den främsta orsaken till funktionshinder i Europa. Rörelseorganens sjukdomar är inte bara en hälsofråga, den är en också social och ekonomisk fråga – och något vi helt enkelt inte har råd att ignorera.

Det finns dock hopp. I Madrid startades tre försökskliniker för tidiga insatser rörande rörelseorganens sjukdomar inom tre hälsoområden och som täcker mer än en miljon av befolkningen. Den spanska modellen går bland annat ut på att patienten blir remitterad till en reumatolog eller annan specialkunnig läkare endast ett par dagar efter det att patienten inte har kunnat arbeta på grund av sin sjukdom. Om man jämför med standardförfarandet så innebar den tidiga insatsen att den temporära arbetsoförmågan minskade med 39 procent och den permanenta arbetsoförmågan minskade med 50 procent.

Den spanska modellen för tidiga insatser inom sjukdomar i rörelseorganen sprids nu till andra länder i Europa och i Sverige finns två projekt i Sydsverige för patienter med nack- och ryggbesvär i primärvården, BackUpp och WorkUp. Båda dessa projekt har ett grundfokus på tidig strukturerad kartläggning och intervention, i Work-Up får hälften av patienterna också en kort strukturerad kontakt med arbetsplatsen. Frågan om tidiga insatser för att minska lidande och kostnader för rörelseorganens sjukdomar, och hur de kan införas i Sverige, diskuteras vid ett seminarium i Almedalen.

Resultat från det spanska projektet publicerades 2013 av ”Fit for work” en flerpartskoalition som arbetar för en bättre anpassning mellan arbete och hälsa inom EU. Rapporten visar vilket inflytande tidiga insatser har på behandlingsresultat samt på hälsa och sociala system. I dag har 25 statligt finansierade kliniker för tidiga insatser öppnat runt om i Spanien som uppnår samma resultat som de första försöksklinikerna. Besparingarna är omedelbara och kraftfulla. Varje euro som investerades gav 11 euro tillbaka i form av lägre totala kostnader.

Tidiga insatser sparar pengar åt sjukförsäkringen eftersom sjukskrivningarna minskar, och sparar pengar åt sjukvården eftersom patienter återhämtar sig snabbare och konsumerar annan sjukvård i mindre grad. Patienterna är också mer nöjda då de får ökat stöd och snabbare vård och behandling för sina symtom. Alla vinner på tidiga insatser, och de framgångar vi ser med särskilda kliniker för tidig behandling i Spanien kan införas i andra länder.

Om den spanska modellen infördes i tolv medlemsländer, skulle en miljon personer i arbetsför ålder, som i dag är förtidspensionerade, kunna återvända till arbetet. Liknande initiativ tas nu i andra EU-länder, men för att nå en pan-europeisk framgång måste alla medlemsländer prioritera insatser inom rörelseorganens sjukdomar. Införandet av hälso- och sjukvårdspolitiska åtgärder för att förbättra vården inom dessa sjukdomar är avgörande för att minska den samhällsekonomiska bördan. Modellen med tidiga insatser kan även anpassas till andra kroniska sjukdomar. Men då måste beslutsfattare långsiktigt ge tidig vård och behandling hög prioritet.

Den spanska modellen presenterades nyligen vid EU:s toppmöte om kroniska sjukdomar. Toppmötet var ett första steg för att ändra synen på kroniska sjukdomar. Hälso- och sjukvårdskostnader dränerar inte vår offentliga ekonomi, de är en investering. En frisk befolkning innebär ökad produktivitet, lägre sjukvårdkostnader och sociala kostnader, och ökade skatteintäkter. Samverkan mellan alla aktörer är nödvändigt för att människor i hela Europa med sjukdomar i rörelseorganen ska få den vård och behandling de behöver.

Juan Jover, klinikchef reumatologi, sjukhuset Clínico San Carlos, Madrid

Ingemar Petersson, professor i Försäkringsmedicin, Lunds universitet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Läkemedel

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev