Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Almedalen

Sverige behöver tillväxtutbildningar

Det svenska utbildningssystemet fångar inte upp alla nya utbildningsbehov i den moderna rörliga ekonomin. Det skriver representanter från näringsliv, utbildningssektor och offentlig sektor, som därför föreslår att en helt ny typ av utbildningar — tillväxtutbildningar — etableras i Sverige.

Publicerad: 2 juli 2014, 12:47

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

ArbetsmarknadSkolorganisationHögskolanKompetensutveckling

Sverige har en modern och exportberoende ekonomi med högt förädlingsvärde. Sveriges framtid ligger i att globalt konkurrera med kreativa lösningar som ligger i framkant istället för med låga löner och låg kvalitet. Det förutsätter att Sveriges företag och offentlig service har tillgång till ny kompetens i rätt tid, något som blir allt svårare.

Högskolorna ger grundkompetens för framtidens medarbetare. Men när hela branscher kan omvälvas på några år krävs nya utbildningsformer som snabbt kan erbjuda utbildade med konkret och användbar yrkeskompetens.

Därför föreslår vi att det etableras en ny utbildningsform: tillväxtutbildningar.

Vi föreslår att tillväxtutbildningar bygger på yrkeshögskolans ursprungsidé om att tillgodose arbetslivets behov. Ett behov som idag inte uppfylls när exempelvis mobil IT tränger in i alla yrkesområden och snabbt förändrar villkoren för hela branscher.

En väsentlig orsak till att det i dag saknas aktuella utbildningar är att Myndigheten för yrkeshögskolan i allt för hög grad förlitar sig på historisk statistik. Det vill säga att man ser på vilken kompetens som tidigare efterfrågats, när man ska bedöma framtidens kompetensbehov. Men med allt snabbare teknikskiften blir vad som efterfrågats de senaste åren allt mindre intressant. En yrkeshögskoleutbildning som söks i år godkänns i bästa fall år 2015 och studenterna examineras först 2017 eller 2018.

År 2018 söker arbetslivet medarbetare med kunskaper och färdigheter som är aktuella i just 2018, inte vad som gällde 8-10 år tidigare. Med tillväxtutbildningar kan arbetslivets behov av morgondagens kompetens styra utbudet, istället för att låta gårdagens statistik styra.

Det finns många exempel på konsekvenserna av att inte se framtidens behov i tid.

Dagen innan iPhone presenterades fanns i princip inget behov av apputvecklare. Dagen efter var apputvecklarna en bristvara. EU räknar idag med att över fem miljoner människor i Europa kommer att jobba med appar i 2018. Men det tog ändå flera år innan de första apputbildningarna godkändes trots massiv efterfrågan och utbildningar som var redo att starta direkt. Att inte inse utbildningsbehovet i tid har kostat Sverige jobb och tillväxt inom detta globala tillväxtområde.

Dessutom efterfrågas apputvecklare med en bakgrund från alla branscher. Pedagoger behöver lära sig tekniken för att kunna skapa framtidens digitala studiematerial i en skola där varenda förstaklassare har surfplatta. Grafiker och marknadsförare behöver lära sig tekniken för att kunna publicera på nya plattformar och i nya format. Det kan vara allt från uppkopplade glasögon och klockor via mobiler, plattor och datorer till TV. Medarbetare inom hälso- och sjukvård behöver få tillgång till kunskaper för att kunna vara med att forma en framtid med långt mer effektiva sjukvårdslösningar.

Välfärdssektorn står nu inför stora förändringar som bara inom hälso- och sjukvård öppnar för en global marknad för mobila och digitala lösningar värd hundratals miljarder kronor. Sverige har en välutbildad hälso- och sjukvårdspersonal som är bland de mest IT-kunniga i världen. Vi kunde leda utvecklingen av denna marknad om det funnits tillväxtutbildningar som motsvarat arbetsgivarnas efterfrågan på ny multikompetens och nya konkreta kunskaper.

Handel och försäljning, utbildning, finans, hälso- och sjukvård, information och underhållning, energi, transport och logistik och många andra områden förändras radikalt och arbetslivet behöver kunskap för att kunna tillvarata de nya affärsmöjligheter som följer med den allt snabbare tekniska utvecklingen.

Utvecklingen berör alla branscher och kräver ny kompetens. Utvecklingen kräver multikompetens och att vi öppnar upp för yrkesväxling och möjliggör ett livslångt lärande.

Vi ser att det finns behov av utbildningar som vid sidan om högskolan snabbt kan leverera kompetens till dessa nya tillväxtsektorer och vi uppmanar regeringen att öppna upp för tillväxtutbildningar för ett arbetsliv vars kompetensbehov förändras allt snabbare.

Med rätt inriktning kan Sverige genom tillväxtutbildningar säkra kompetens till nya tillväxtbranscher och samtidigt säkra att människor kan få en ny multikompetens när den gamla föråldras. Det gagnar näringslivet, samhället och det gagnar den enskilda människan.

Claes Magnusson, rektor Sveriges Yrkeshögskola AB

Patrik Fältström, ordförande SSAC inom ICANN

Joakim Jardenberg, internetchef, Helsingborgs Stad

Niels Paarup-Petersen, entreprenör

Björn Ekelund, vice ordförande, Mobile Heights

Philip Allgoth, Mobile Heights

Lars L Gustafsson, professor i klinisk farmakologi vid Karolinska Institutet

Erik Hellman, programmerare, lärare, föreläsare, författare

David Ulfstrand, vd, Seibo Software Studios

Hampus Jakobsson, entreprenör och affärsängel

Pia Kinhult, regionstyrelsens ordförande, Region Skåne

Andreas Schönström, kommunalråd (S) i Malmö med ansvar för arbetsmarknad

Marianne Larsson, innovationschef, Teknopol

Peter Fredell, vd, Seamless

Rickard Mosell, vd, Ideon Innovation

Peter Rosdahl, digital strateg och partner i For Sure

Fredrik Strömberg, creative director digitala medier, Bonnier Tidskrifter

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev