Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Almedalen

SD: Våra äldre ska tillförsäkras ett värdigt liv

För Sverigedemokraterna är det en självklarhet att våra äldre skall tillförsäkras ett värdigt, meningsfullt och ekonomiskt tryggt liv. Vi lever i ett välfärdsland med höga skatter och i ett sådant skall samhällets svagare grupper tas om hand. Tyvärr ser verkligheten inte ut så i dag.

Publicerad: 1 juli 2014, 15:32

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Äldreboende

Många äldre oroar sig för att förlora sin självständighet och för att samhällets allt knappare resurser inte skall räcka till för att ge dem den omsorg som de har rätt till. Den personal som ansvarar för att tillgodose deras behov är stressad och underbemannad, och plats på äldre- eller trygghetsboende är långtifrån en självklarhet, ens för riktigt gamla människor med flera hälsoproblem.

2001 fanns det 118 000 äldreboendeplatser i Sverige. Tretton år senare finns bara 89 000 platser kvar, vilket innebär en minskning med 25 procent. Denna stora neddragning på antalet platser har gjort att tusentals äldre idag står i kö för en plats på ett äldreboende. Drygt var femte äldre har väntat längre än ett år, vilket vi i Sverigedemokraterna menar är helt oacceptabelt.

Alltför många äldre tvingas istället bo kvar hemma med otrygghet och social isolering som följd. Anhöriga får kliva in och ta ett oerhört stort ansvar när samhället sviker, vilket i sin tur innebär stor press på resten av familjen i deras vardag med arbete, hämtningar av barn, fritidsaktiviteter och hushållssysslor.

Det kommer behövs både ökande resurser till äldreomsorgen men också göra de befintliga statliga stöden till kommunerna mer träffsäkra och effektiva, för att öka kvaliteten inom äldreomsorgen.

Ett annat område som Sverigedemokraterna ser som eftersatt och djupt orättvist är skatteskillnaden för löntagare och pensionärer. Löntagarna har fått det allt bättre ekonomiskt med införandet av jobbskatteavdragen, medan landets pensionärer har blivit de stora förlorarna. Sverige är unikt som kräver in högre skatt av pensionärer än av löntagare. Sverigedemokraterna har länge arbetat för att rätta till detta missförhållande, bland annat har vi under den gångna mandatperioden lagt fram flera budgetförslag där vi kraftigt velat minska skatteklyftan mellan inkomst av tjänst och inkomst av pension. Ett av Sverigedemokraternas viktigaste vallöften är att helt ta bort den orättvisa pensionärsskatten.

Vi sverigedemokrater menar att den äldre generationen har rätt att ta del av den välfärd som de själva varit med och byggt upp. De har rätt att få känna trygghet, både socialt och ekonomiskt på ålderns höst, och för att vi ska kunna nå dit måste vi också satsa pengar på detta område. Sverigedemokraterna är hela Sveriges parti, och i vårt Sverige får även våra äldre medborgare plats.

Per Ramhorn, riksdagsledamot (SD), ledamot i socialutskottet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Äldreboende

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev