Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Almedalen

Region Västerbotten vänder inte Almedalen ryggen

I en debattartikel applåderar en kommunikationsrådgivare de myndigheter som vänder Almedalen ryggen. Varje år hakar dessutom ett antal journalister på den argumentationslinjen, inte sällan för att en tid senare själva åka till Gotland med sina kollegor. Det är inne att kritisera Almedalen. Men kritiken är endimensionell.

Publicerad: 4 juli 2014, 06:33

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


REPLIK I en debattartikel i Dagens Samhälle applåderar kommunikationsrådgivaren Erik Lakomaa de myndigheter som vänder Almedalen ryggen då deltagandet enligt honom i de flesta fall inte ger någon effekt.

Det är inte första gången Laakomaa driver den tesen. Varje år hakar dessutom ett antal journalister på den argumentationslinjen, inte sällan för att en tid senare själva åka till Gotland med sina kollegor. Det är lite inne att kritisera Almedalen. Men kritiken är ofta tämligen endimensionell.

Varken jag eller min uppdragsgivare Region Västerbotten delar dock detta sätt att resonera. Detta främst beroende på att vi i våra utvärderingar kunnat konstatera att vi får de effekter vi önskar. Därför vänder vi inte Almedalen ryggen utan fortsätter snarare aktivt vår långsiktiga satsning för att bygga långsiktiga relationer i syfte att stärka varumärket Västerbotten.

Lakomaas resonemang bygger på att det är svårt att bli sedd och hörd under Almedalsveckan. Samtidigt menar han att uppmärksamhet inte är något mål utan ett medel. Resonemanget är dock något haltande då han själv råder myndigheter att delta endast om de kan få den dagens toppnyhet. Vår strategi bygger inte på kortsiktig rubrikjakt. Därmed blir Laakomas invändningar tämligen irrelevanta för oss. Almedalen är en kommunikationskanal bland andra och ska hanteras därefter. Vi ser Almedalen som en utmärkt mötesplats i en system av mötesplatser som tillsammans skapar ett ekosystem av relationsbyggande.

Låt mig ta ett exempel. En relation som vi etablerar i Almedalen följer vi upp vid vårt årliga arrangemang Västerbotten på Grand Hôtel. Detta kan senare krönas med delegationsbesök i vår region som leder till ytterligare följdaktiviteter.

Region Västerbotten har som strategi valt att inta rollen som koordinator för att skapa god logistik och erbjuda bästa möjliga förutsättningar för de intressenter från norra Sverige som valt att delta. Vi strävar efter att sänka tröskeln för deltagande från politik, näringsliv, akademi och det civila samhället. Det har visat sig ge de positiva effekter som länets deltagare eftersträvar.

För Region Västerbottens del är seminarier inget huvudnummer, även om vi anordnar ett stort antal uppskattade seminarier. Vi jobbar långsiktigt med att koppla olika event till varandra i en eventstrategi. Vi planerar i god tid innan almedalsveckan för mindre möten och ser de relationer de bygger som ett medel för att stärka och utveckla varumärket Västerbotten. Vi följer upp dessa aktiviteter efteråt.

Vi är transparenta i vårt arbete så att vi webbsänder, stödjer med journalistkompetens, anordnar utbildning i sociala medier för våra deltagare. Vi tar med bloggare i samarbete med regionala media. Vi erbjuder plats i boende för olika regionala aktörer inklusive regionala journalister.

I de utvärderingar och analyser som gjorts under, och efter, varje deltagande i Almedalsveckan visar att veckan levt upp till våra ambitioner. Aktörer från norra Sverige tar i ökad utsträckning plats både i egna som i andras aktiviteter. Vårt arbete är uppskattat. Det visar inte minst det faktum att vi med vårt sätt att jobba två år i rad varit nominerade till hederstiteln ”Hetast i Almedalen”.

Vårt deltagande bygger på såväl externa som interna ambitioner, formulerade i sex huvudmål:

• Skapa fördelar för regionens prioriterade satsningar.
• Synliggöra viktiga frågeställningar.
• Skapa dialog med beslutsfattare och nyckelaktörer.
• Vara ett forum för kund- och partnersvård.
• Bringa ytterligare kraft i vårt utvecklingsarbete.
• Vara en strategisk mötesplats för samhällsfrågor

Därutäver bidrar Almedalen till att stärka sammanhållning och förmåga till samhandling mellan regionens aktörer, som är ett annat av våra prioriterade mål.

Till skillnad från Erik Lakomaa anser vi alltså inte att det är rätt strategi att välja bort Almedalen. Snarare ger vi honom, och andra myndigheter, rådet att istället bygga rätt strategi för att agera på denna viktiga arena för att nå kommunikativa mål och önskad effekt på sin satsning.

Thomas Hartman, kommunikationschef, Region Västerbotten och almedalsveteran

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev