torsdag2 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Almedalen

Makthavare frågades ut på DS-scenen

Publicerad: 28 maj 2019, 11:44

KD-ledaren Ebba Busch Thor, inrikesminister Mikael Damberg, arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, ärkebiskop Antje Jackelén, Moderaternas partiledare Ulf Kristersson och civilminister Ardalan Shekarabi.

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor kommer, liksom säkerhetspolischef Klas Friberg och digitaliseringsminister Anders Ygeman. Över 40 makthavare intervjuades på Dagens Samhälles scen mitt i Visby, under Almedalsveckan. Nedan hittar du länkar till samtliga intervjuer.


MÅNDAG 1 juli:

10.00–10.15: Hur mår den svenska demokratin?

I ett nytt politiskt landskap fyller demokratin 100 år. Bör vi vänja oss vid långdragna regeringsbildningar, som gör talmannen till kändis. Andreas Norlén, riksdagens talman, intervjuas av Dagens Samhälles reporter Cecilia Granestrand.

10.30–10.45: Är jämställdheten hotad?

Förtryck och våld mot kvinnor är ett fortsatt stort problem. Vad kan regeringen göra? Och hur ska Sverige bli mindre segregerat?

Åsa Lindhagen (MP), jämställdhetsminister med ansvar för arbetet mot segregation, intervjuas av Dagens Samhälles reporter Johan Delby.

11.00–11.15: Vilket inflytande kan IS-återvändare få i religiösa extremistmiljöer?

Vad kan hända när besegrade jihadister återvänder till Sverige? Muslimska ledare tas i förvar – hur påverkar det extremismen?

Magnus Ranstorp, forskningsledare på Försvarshögskolan, intervjuas av Dagens Samhälles reporter Johan Delby.

11.30–11.45: Hur kommer det att gå med vården, skolan och äldreomsorgen?

Behoven ökar, personal saknas, konjunkturen vänder. Kommer kommunerna och regionerna att klara sina uppdrag? Vad vill de ha av staten?

Anders Knape (M), Sveriges Kommuner och Landstings ordförande, intervjuas av Dagens Samhälles reporter Cecilia Granestrand.

LUNCHDUELL 12.00–12.20: Hur ska personalkrisen i sjukvården lösas?

Bristen på sjuksköterskor gör att tusentals vårdplatser inte kan bemannas. Vad krävs för att regionerna ska kunna rekrytera och behålla personal?

Debatt mellan Joakim Larsson (M), ordförande i Sveriges Kommuner och Landstings förhandlingsdelegation, och Ann Johansson, vice ordförande i Vårdförbundet. Moderator: Olov Carlsson, chefredaktör på Dagens Samhälle.

12.30–12.45: Är det kaos i klassrummen? Hur otrygga är elever och lärare?

Var fjärde lärare har utsatts för hot eller våld och fler elever mobbas. Ändå trivs de allra flesta i skolan. Hur är egentligen läget?

Peter Fredriksson, Skolverkets generaldirektör, intervjuas av Dagens Samhälles reporter Cecilia Granestrand.

13.30–13.45: Kan offentlig upphandling göra Sverige fossilfritt?

Upphandling ska gynna innovationer och bidra till att en mängd miljömål uppnås. Är det upphandlarna som ska rädda världen?

Emma Breheim, ordförande för Sveriges offentliga inköpare, intervjuas av Dagens Samhälles reporter Johan Delby.

14.00–14.15: Likvärdig skola – är det en utopi?

Kan skolresultaten bli bra om eleverna inte vill plugga? Och skulle skolan verkligen bli bättre om staten stod för finansieringen?

Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund, intervjuas av Dagens Samhälles reporter Cecilia Granestrand.

15.00–15.15: Allt mer kamerabevakning på sjukhus – är integriteten hotad?

Region Stockholm sätter upp fler kameror i sjukvården. Varför? Och varför vill regionpolitikerna stoppa föreslagna förändringar i skatteutjämningen?

Irene Svenonius (M), finansregionråd i Stockholm, intervjuas av Dagens Samhälles reporter Cecilia Granestrand.

15.30–15.45: Hur ska Moderaterna förändras för att åter bli ett 30-procentsparti?

Kan Alliansen återuppstå? Och är verkligen kärnkraft en energikälla för framtiden?

Ulf Kristersson, Moderaternas partiledare, intervjuas av Dagens Samhälles reporter Johan Delby.

TISDAG 2 juli:

9.30–9.45: Hur stort är hotet från extremisterna?

Nazister syns på gatorna i Visby och muslimska ledare tas i förvar. Hur oroliga ska vi vara? Och hur vanliga är utländska påverkansoperationer?

Klas Friberg, säkerhetspolischef, intervjuas av Dagens Samhälles reporter Måns Wikstrand.

10.00–10.15: Ett helt fossilfritt välfärdsland – är det möjligt?

Krävs uppoffringar för att Sverige ska sluta spä på växthuseffekten? Eller är det tvärtom det land som går före i klimatarbetet som drar vinstlotten?

Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, intervjuas av Dagens Samhälles reporter Cecilia Granestrand.

10.30–10.45 : Hur ska svenska företags rekryteringsproblem lösas? 

Hänger det svenska näringslivet med i automatisering och digitalisering? Hur ska företag få tag i personal med rätt kompetens? Vad kan regeringen göra?

Ibrahim Baylan (S), näringsminister, intervjuas av Dagens Samhälles reporter Johan Delby.

11.00–11.15 : Börjar allt verkligen med bra lärare?

Elevernas sociala bakgrund spelar allt större roll för deras skolresultat. Varför lyckas inte skolan jämna ut skillnaderna?

Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet, intervjuas av Dagens Samhälles reporter Cecilia Granestrand.

LUNCHDUELL 12.00–12.20: Hur ska bostadskrisen lösas? 

Var ska personer med låga inkomster bo? Blir bostäderna billigare om de som bygger får bidrag? Eller ska pengarna gå direkt till hyresgästerna?

Debatt mellan Hyresgästföreningens ordförande Marie Linder och Fastighetsägarnas vd Reinhold Lennebo. Moderator: Olov Carlsson, Dagens Samhälles chefredaktör.

12.30–12.45: Är det Arbetsförmedlingens fel att många inte har jobb?

Arbetsförmedlingen ska stöpas om och delvis privatiseras. Kommer det att råda bot på arbetslösheten?

Ylva Johansson (S), arbetsmarknadsminister, intervjuas av Dagens Samhälles reporter Måns Wikstrand.

13.00–13.15: Blandade skolor – är det viktigt?

Bör skolor ha en allsidig social elevsammansättning? Eller är det för mycket fokus på elevernas bakgrund och för lite på deras framtid?

Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund, intervjuas av Dagens Samhälles reporter Cecilia Granestrand.

13.30–13.45: Var befinner sig Moderaterna i det nya politiska landskapet?

Hur sannolikt är det att M och Vänsterpartiet tillsammans fäller regeringen? Och hur tydlig är relationen till Sverigedemokraterna?

Tobias Billström (M), gruppledare i riksdagen, intervjuas av Dagens Samhälles reporter Johan Delby.

14.00–14.15: Hur ska Alliansen stoppa gängvåldet i Göteborg?

De borgerliga gjorde ett riktigt dåligt val – och tog makten i Göteborg efter 24 år med S-styre. Vad blir annorlunda med den nya politiska ledningen?

Axel Josefson (M), kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, intervjuas av Dagens Samhälles reporter Johan Delby.

14.30–14.45: Skyfall och bränder – är Sverige rustat för klimatförändringarna?

Hur förberedda är vi för kriser och katastrofer? Och hur vaksamma bör vi vara inför påverkansoperationer i ett nytt säkerhetspolitiskt läge?

Dan Eliasson, generaldirektör för myndigheten för samhällsskydd och beredskap, intervjuas av Dagens Samhälles reporter Måns Wikstrand.

15.00–15.15: Världsbäst på digitalisering – hur långt är det kvar?

Regeringens mål är högt satt. Ska digitaliseringen lösa alla samhällsproblem? Vilken är då statens roll?

Anders Ygeman (S), energi- och digitaliseringsminister, intervjuas av Dagens Samhälles reporter Måns Wikstrand.

INSTÄLLD PROGRAMPUNKT: 15.30–15.45: Hur ser framtiden ut för den europeiska unionen?

Hur påverkas EU av att både nationalister och gröna partier fått ökat stöd? Av Brexit? Och är Sverige en entusiastisk eller motvillig EU-vän?

Hans Dahlgren (S), EU-minister, intervjuas av Dagens Samhälles reporter Johan Delby.

16.00–16.15 : Blir skolan bättre av mobilförbud och tydligare krav på eleverna?

Läroplanen skrivs om och ska betona elevernas plikt att visa respekt för lärare och varandra. Kan det leda till färre hot och mindre våld?

Anna Ekström (S), utbildningsminister, intervjuas av Dagens Samhälles reporter Cecilia Granestrand.

ONSDAG 3 juli:

10.00–10.15: Är det för lätt att komma in på lärarutbildning?

Enligt januariavtalet ska kraven höjas för antagning till lärarutbildningar. Kan det vara en lösning på den skriande lärarbristen?

Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning, intervjuas av Dagens Samhälles reporter Cecilia Granestrand.

10.30–10.45: Vad ska kommunerna göra när IS-återvändarna kommer?

Vilken beredskap har Sverige att hantera människor som anslutit sig till en terrororganisation? Vad görs för att färre ska lockas av extremismen?

Jonas Trolle, chef för Center mot våldsbejakande extremism, intervjuas av Dagens Samhälles reporter Johan Delby.

11.00–11.15: Har eleverna fått för stor makt i skolan?

Får störande elever skadestånd om läraren ingriper? Vad anser Skolinspektionen att lärare inte får göra? Hur ska ordningen upprätthållas?

Caroline Dyrefors Grufman, barn- och elevombud, intervjuas av Dagens Samhälles reporter Cecilia Granestrand.

INSTÄLLD PROGRAMPUNKT: 11.30–11.45: Är svensk omsorg så bra att den kan gå på export?

Bilden av äldreomsorgen är sällan särskilt ljus. Men omsorgsföretag expanderar i Danmark och Norge. Är den kritiserade verksamheten eftertraktad där?

Fredrik Gren, vd för Ambea, intervjuas av Dagens Samhälles reporter Måns Wikstrand.

LUNCHDUELL 12.00–12.20: Ska offentlig upphandling lösa alla problem?

Upphandlingar används för att nå mål som god miljö, social hållbarhet och vissa arbetsrättsliga villkor. Hindrar det sund konkurrens och goda affärer?

Debatt mellan Ellen Hausel Heldahl, Svenskt Näringslivs expert på offentlig upphandling, och Märta Stenevi, Miljöpartiets partisekreterare. Moderator: Olov Carlsson, Dagens Samhälles chefredaktör.

12.30–12.45: Hur ska Liberalerna vända opinionstrenden?

Hur splittrat är partiet efter januariavtal och partiledarstrid? Och hur är egentligen relationerna med M och KD? Bättre än vi tror?

Juno Blom, Liberalernas nya partisekreterare, intervjuas av Dagens Samhälles reporter Johan Delby.

13.00–13.15: Vilka är de största bristerna i svensk skola?

Hur stort är problemet med bristande likvärdighet? Hur illa är det i de sämsta skolorna? Vad kan politiker, rektorer och lärare göra?

Helén Ängmo, generaldirektör för Skolinspektionen, intervjuas av Dagens Samhälles reporter Cecilia Granestrand.

13.30–13.45: Hur ska köerna i vården kortas?

Dålig tillgänglighet är ett av sjukvårdens stora problem – vad kan staten göra åt det? Och när kommer primärvården att reformeras?

Lena Hallengren (S), socialminister, intervjuas av Dagens Samhälles reporter Cecilia Granestrand.

14.00–14.15: Kan den nya Arbetsförmedlingen lyckas?

Radikalt nedskurna anslag, hälften av kontoren avvecklas. Kommer myndigheten att klara sitt uppdrag? Och hur blir det när privata aktörer tar över?

Mikael Sjöberg, generaldirektör för Arbetsförmedlingen, intervjuas av Dagens Samhälles reporter Måns Wikstrand.

14.30–14.45: Varför går det så långsamt med höghastighetstågen?

Redan 1991 presenterade SJ en utredning om höghastighetsbanor. Varför tycks det omöjligt att nå politisk enighet om något som så många vill ha?

Tomas Eneroth (S), infrastrukturminister, intervjuas av Dagens Samhälles reporter Johan Delby.

15.00–15.15: Är torka och vattenbrist det nya hotet mot landsbygden?

Den torra sommaren 2018 kostade lantbrukarna sex miljarder kronor. Har jordbruket all anledning att öka tempot i sin klimatomställning?

Jennie Nilsson (S), landsbygdsminister, intervjuas av Dagens Samhälles reporter Måns Wikstrand.

15.30–15.45: Finns folklig acceptans för att kraftigt öka försvarets resurser?

Välfärden skriker efter pengar och folk – finns utrymme att även satsa på Försvarsmakten? Och orkar det kommunala Sverige också stärka civilförsvaret?

Peter Hultqvist (S), försvarsminister, intervjuas av Dagens Samhälles reporter Måns Wikstrand.

TORSDAG 4 juli:

10.00–10.15: Kan de minsta kommunerna ha samma uppdrag som de stora?

Största kommunutredningen pågår nu och resultatet kan bli sammanslagningar. Eller inga förändringar alls. Hur stor är risken att det blir platt fall?

Ardalan Shekarabi (S), civilminister, intervjuas av Dagens Samhälles reporter Måns Wikstrand.

10.30–10.45: Lägre lön för jobb i välfärden – vad kan facket göra åt det?

IT-tekniker i offentlig sektor kan gå miste om tusenlappar varje månad. Hur ska de strukturella löneskillnaderna minskas?

Veronica Magnusson, ordförande i Vision, intervjuas av Dagens Samhälles reporter Cecilia Granestrand.

11.00–11.15: Har kristna värderingar fått en renässans?

Allt fler svenskar vill att samhället ska stå på kristen grund. Särskilt de som är kritiska till invandring. Hur ser Svenska kyrkan på det?

Antje Jackelén, ärkebiskop, intervjuas av Dagens Samhälles reporter Johan Delby.

11.30–11.45: Bör kommunerna ta över arbetsuppgifter från polisen?

Ägnar sig poliser för mycket åt sådant som socialtjänsten och sjukvården kan sköta? Hur kan det brottsförebyggande arbetet bli effektivare?

Anders Thornberg, rikspolischef, intervjuas av Dagens Samhälles reporter Måns Wikstrand.

13.30–13.45: Hur stoppas den grova brottsligheten?

Sedan 2017 har det skett över 100 dödsskjutningar i Sverige och inrikesministern ska nu mobilisera samhället mot brott. Vad sker?

Mikael Damberg (S), inrikesminister, intervjuas av Dagens Samhälles reporter Måns Wikstrand.

FREDAG 5 juli:

LUNCHPANEL 12.00–12.20: Vad präglade årets Almedalsvecka? Januariavtal, EU-val och en ny partiledare? Eller något annat?

Tunga politiska journalister summerar veckan och blickar framåt. Medverkande: politiska kommentatorerna Margit Silberstein, Dagens Samhälle, Ewa Stenberg, Dagens Nyheter och Lena Mellin, Aftonbladet. Moderator: Olov Carlsson, chefredaktör på Dagens Samhälle.

13.00–13.15: Kommer hårdare straff att avskräcka dem som hotar politiker?

Allt fler förtroendevalda utsätts för hot och hat. Vad kan göras för att vända den utvecklingen?

Morgan Johansson (S), justitie- och migrationsminister, intervjuas av Dagens Samhälles reporter Johan Delby.

13.30–13.45: Hur skulle kristna värderingar kunna rädda utsatta stadsdelar?

Krävs kristen etik för att garantera allas rätt till en liberal livsstil? Och varför rycker KD fram bland manliga väljare?

Ebba Busch Thor, Kristdemokraternas partiledare, intervjuas av Dagens Samhälles reporter Cecilia Granestrand.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev