Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Almedalen

M: Välfärden står inför fantastiska möjligheter

Almedalsveckan i Visby är i full gång och en av de stora framtidsfrågorna som diskuteras handlar om hur vi ska hantera det kommande generationsskiftet i välfärden. Sverige står inför en stor utmaning, men också en fantastisk möjlighet. Låt oss inte slösa bort den.

Publicerad: 3 juli 2014, 07:50

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Välfärdstjänster

Almedalsveckan i Visby är i full gång och en av de stora framtidsfrågorna som diskuteras handlar om hur vi ska hantera det kommande generationsskiftet i välfärden. Siffror från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) visar på behov av att anställa 225 000 nya medarbetare i vården och omsorgen de närmaste tio åren. Det är en omfattande utmaning, men kan också innebära viktiga jobb- och karriärmöjligheter, inte minst för unga människor i hela landet.

SKL:s prognos visar att det fram till 2013 kommer att behöva anställas 129 000 undersköterskor eller vårdbiträden samt 38 000 sjuksköterskor. De breda pensionsavgångarna innebär stora krav när tusentals verksamma i vården ska ersättas av nya, utbildade och engagerade medarbetare. För att klara av denna utmaning och fortsätta klara av att hålla höga ambitioner för välfärden är några delar särskilt viktiga:

Sverige behöver arbeta mer och längre. I takt med en åldrande befolkning som lever längre och de stora pensionsavgångar som väntar behöver vi vara fler som arbetar längre. Både arbetskraften och antalet arbetade timmar behöver öka för att klara kommande utmaningar. Nya Moderaterna och Alliansen har gjort det mer lönsamt både att arbeta, och att arbeta längre upp i åldrarna.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet går istället till val på färre arbetade timmar med sina förslag om 30- och 35-timmars arbetsvecka. Beräkningar från Riksdagens utredningstjänst visar att det skulle innebära ett skattebortfall på 155 respektive 310 miljarder kronor. Så tar man varken ansvar för jobben eller välfärden.

Förbättrade arbetsvillkor och rekrytering. Arbetsvillkoren behöver förbättras. Det kan handla om att lokalt ta ansvar för att erbjuda heltidstjänster och avskaffa delade turer. Nya Moderaterna vill även att kommuner och landsting ska erbjuda träning på arbetstid för anställda inom vård- och omsorgsyrken.

Redan i grundskolan och gymnasiet bör vi arbeta med att väcka ungdomars intresse att söka sig till välfärdsutbildningarna genom att exempelvis erbjuda praktik eller trainee- program. Matchningen på arbetsmarknaden måste dessutom bli bättre och under veckan har vi presenterat förslag om matchningsanställningar, en ny anställningsform för att hjälpa långtidsarbetslösa.

Statusen för välfärdsyrkena måste höjas. Det är därför viktigt att anställda inom välfärden har tillgång till vidareutbildning, löneutveckling samt närvarande chefer. Det kan även handla om öka delaktigheten i beslutsfattandet och vardagligt ledande av verksamheten. Kommuner och landsting måste ta sin del av ansvaret. Jag vill att moderatledda kommuner och landsting i hela Sverige ska vara förebilder som attraktiva arbetsgivare.

Vi behöver fler förskollärare och lärare, som varje dag skapar trygghet för barnen och som rustar eleverna för framtida studier eller yrkesliv. Och vi behöver fler läkare, sjuksköterskor och vårdbiträden som ser till att vi får rätt vård i rätt tid. Tillväxten av alla dessa nya medarbetare skulle allvarligt hotas om MP:s och V:s skarpa krav om en kortare arbetstid blir verklighet. Det är tid för Stefan Löfven att ge väljarna besked och svara på frågan om Sverige ska ha fler eller färre arbetade timmar. Sverige står inför en stor utmaning, men också en fantastisk möjlighet. Låt oss inte slösa bort den.

Kent Persson, partisekreterare för Moderaterna 2012-2015

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Välfärdstjänster

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev