måndag30 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Almedalen

Leverantörer måste ge arbetslösa jobb

Publicerad: 3 juli 2019, 07:30

Mari Jonsson (S), kommunalråd i Borlänge och vice ordförande i den gemensamma upphandlingsnämnd för kommunerna.

Foto: PETER HOLGERSSON/BILDBYRÅN

Kommuner i Dalarna kräver i upphandlingar att leverantörer ger sysselsättning åt personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Ett tjugotal har fått praktikplatser.

Ämnen i artikeln:

Arbetsmarknad

Upphandlingscenter i Falun-Borlängeregionen, en samverkan mellan sex kommuner, har tagit fram en modell för hur sociala krav kan ställas i offentlig upphandling.

Ett av kraven är att leverantörer ska erbjuda praktik eller lärlingsplatser åt personer som står långt från arbetsmarknaden. Målet på sikt är att det ska leda till anställning.

– I 30 procent av våra upphandlingar i kommunerna i Upphandlingscenter har sysselsättningskrav om praktikplatser ställts, säger Mari Jonsson (S), kommunalråd i Borlänge och vice ordförande i den gemensamma upphandlingsnämnd för kommunerna.

Omkring 80 avtal har kommunerna med företag i den här frågan. I dagsläget finns ett tjugotal praktikplatser.

Bakom ligger en politisk vilja att använda upphandling för att nå vissa sociala mål.

– Vi tog beslut hösten 2016 om att ta fram en modell för sociala krav. Sedan 2017 använder vi den mer och mer aktivt. Genom att vi ställer kraven och är tydliga visar vi branscherna att vi tycker det här är viktigt, säger Mari Jonsson.

Sociala krav ställs i alla möjliga upphandlingar, allt ifrån köp av arbetsskor eller gardiner till transporter och byggnationer.

Byggsektorn är lite speciell.

– Gymnasieelever på byggprogrammet ska göra ett antal timmars praktik för att bli godkänd. För att ta emot eleverna måste företagen ha kollektivavtal. Det blir en form av lärlingsplatser. Vi har jobbat med ett av våra bolag, Hushagen som köper och säljer fastigheter. Det har resulterat i tio lärlingsplatser, berättar Mari Jonsson.

– Vi i Borlänge har spetsat till modellen och vi har riktlinjer för hela koncernen hur vi ska jobba. Vi kommer att försöka sprida det här till andra kommuner.

Vad stöter ni på för problem?

– En svårighet är att skapa förståelse för varför det här är viktigt, både hos medarbetare och andra. En annan utmaning är uppföljning. Om Pelles Plåt lovat att ta emot två praktikanter men inte gjorde det måste vi ta reda på varför det inte fungerade.

Upphandlingsmyndigheten tog förra året fram en nationell metod för hur sysselsättningskrav kan ställas, så att inte alla kommuner behöver hitta på egna.

Hur förhåller sig den modellen till er?

– Den fanns ju inte när vi började. Vi stämmer av så att den inte går på tvärs mot vår, säger Mari Jonsson.

Länsstyrelsen driver Upphandlingsdialog Dalarna, ett stöd till upphandlare och företag, som rekommenderar kommuner att använda Upphandlingscenters modell för sociala krav.

Tommy Berglund, verksamhetschef för arbetsmarknad och vuxenutbildning i Borlänge, har jobbat mycket med sysselsättningskraven.

– Upphandlarna gör ett fantastiskt arbete med att lägga in kraven och föra tidig dialog med företagarna. Sedan landar det hos arbetsmarknadsenheten att ta fram personer som passar för praktik, säger han.

I början fanns en viss tveksamhet hos upphandlarna, som var bekymrade över att det skulle ligga på dem att hitta praktikanter och göra uppföljningar. Men det hindret är undanröjt.

– Det blir en otrolig kraft när man har kommit förbi det. Då öppnas alla dörrar och det är en otrolig guldgruva för kommunen att kunna ha det här samarbetet, säger Tommy Berglund.

Hur tar företagen emot kraven? Finns det motstånd?

– Nej, inte vad jag har upplevt. Tvärtom vill de ta ansvar och de vill att vi utmanar dem genom att ställa kraven.

Men det gäller att vara tydlig mot företagen.

– Det ligger i social hänsyn att hjälpa personer som står långt från arbetsmarknaden. De kanske inte har utbildning eller har varit sjukskrivna länge. Går vi ut med fel förutsättningar och företagen tror att de får en utbildad och fullt arbetsför person blir det en krock, säger Tommy Berglund.

Han framhåller en sak som är viktig för att lyckas.

– Förutom samarbetet mellan upphandlare och arbetsmarknadsenhet är det viktigt att det finns en tydlig politisk inriktning. Då får vi råg i ryggen.

Bilhandlaren Bilmetro i Ludvika är ett företag som tagit emot praktikanter.

– Vi hade en kille här under våren i sex veckor. Vi vill vara med och ta socialt ansvar och så är det här en bransch som har svårt att få tag i folk. Det är stor brist på mekaniker, säger Hans Matsson, servicemarknadschef på Bilmetro.

Han tycker att samarbetet med kommunen fungerat bra.

– Ja, vi har gått hand i hand med dem och de har varit lyhörda.

Många av dem som har svårt att få jobb är nyanlända. Just den praktikanten som Bilmetro hade i våras fick inte anställning. Det fick däremot en flykting från Syrien som kom via arbetsförmedlingen.

– Han har smält in jättebra. Han kunde inte så bra svenska när han kom, men det lär man sig på en arbetsplats. Och många medarbetare får en mer nyanserad bild av nyanlända, säger Hans Matsson, som gärna tar emot praktikanter i höst.

Hans Perkiö

Upphandlingsdialog

Upphandlingsdialog Dalarna (UDD) är ett projekt som drivs av länsstyrelsen i Dalarna som stöd för upphandlare och företag. Det förmedlar kunskap, erbjuder metodstöd och visar på goda exempel. UDD beskriver vad politiken vill åstadkomma med hjälp av upphandling kring social hållbarhet och ska samtidigt vara ett verktyg för regional och lokal utveckling. Ett övergripande mål är att fler småföretag i Dalarna ska delta i offentliga upphandlingar.

Upphandlingscenter

Upphandlingscenter Falun-Borlängeregionen är ett samarbete mellan Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika, Säter och Hedemora kring upphandling. Huvudkontoret är i Ludvika. En gemensam nämnd styr centrets verksamhet, där politiker från alla kommuner är representerade. Ordförande är Leif Pettersson (S), kommunalråd i Ludvika.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev