Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Almedalen

KD: Valfriheten har kommit för att stanna

Kristdemokraterna är partiet för personligt ansvar och individuell frihet. Vi vill stödja och utveckla det civila samhället och den ideella sektorn. Vi värnar idéburet företagande, inte minst inom vård- och omsorgsområdet, skriver borgarrådet Ewa Samuelsson (KD).

Publicerad: 30 juni 2014, 04:46

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Valfrihetsreformerna inom välfärden är uppskattade av många svenskar. De flesta vill kunna göra egna val inom vård, skola och omsorg. I Stockholms stad, där jag är verksam, får 60 procent sin äldreomsorg genom fristående aktörer. Var tredje elev i förskolan, och nästan varannan elev i gymnasiet, går i en friskola. Mångfalden av aktörer inom välfärden har ökat kvaliteten och utvecklat verksamheterna. Valfriheten har skapat alternativ som är tillgängliga för alla, inte bara för personer med höga inkomster.

Att medborgarna kan välja bort verksamheter, tjänster och arbetsgivare som man inte är nöjd med är självfallet positivt. Individen själv ska ha rätt att avgöra var och hur man vill bo när man är äldre eller vilken skola barnen ska gå i. Alternativet, som oppositionspartierna i olika grad förespråkar, är att makten centreras till kommunpolitiker och att de ska avgöra om det finns ett val av utförare av vård och omsorg. Varje människa har unika önskemål och förutsättningar. Utan konkurrens får vi ingen verklig valfrihet och valmöjligheterna blir betydligt färre.

Som biträdande socialborgarråd (och äldreborgarråd 2006-2010) i Stockholm har jag besökt åtskilliga verksamheter inom äldreomsorgen och välfärdssektorn i stort. En sak är säker. Det som utmärker en kvalitativ, värdig och uppskattad verksamhet är inte om den bedrivs i kommunal eller privat regi. Det väsentliga är helt andra aspekter, inte minst ledarskapet och personalsammansättningen.

De flesta bryr sig inte om vem som driver en skola eller vem som ansvarar för äldreomsorgen. Det avgörande är istället faktorer som att kvaliteten är god och att bemötandet det rätta. Jämförelser leder till att såväl kommunala som privata alternativ hela tiden ökar kvaliteten. Förr fanns endast verksamheter drivna i kommunal regi. Det stimulerade inte kvalitetsutveckling och bidrog inte till att verksamheter utvecklades. Konkurrens är bra inom de flesta områden, även inom välfärden.

För att säkerställa en fortsatt trygg gemensam välfärd ska såväl kommunerna som regeringen gå vidare med arbetet för att se till att alla aktörer – såväl i privat som i kommunal regi – höjer kvaliteten ytterligare i verksamheterna. Flera steg har också tagits med öppna jämförelser, ökad tillsyn, skärpta kvalitetskrav, omvårdnadslyftet inom äldreomsorgen och stärkt upphandlingskompetens. I Stockholms stad har vi infört en central kvalitetsinspektion som granskar och följer upp stadens äldreomsorg. Syftet är att förebygga och säkerställa en god kvalitet och följsamhet gentemot lagar, avtal och riktlinjer. En frågeställning ska vara en ständigt närvarande ledstjärna inom välfärden, nämligen ”hur höjer vi kvaliteten ytterligare?”

Många fler vård- och omsorgsföretag har en kvinna som ägare eller VD än vad företag i allmänhet har. Att begränsa eller avskaffa valfriheten för medborgarna innebär därmed att även en stor del av det kvinnliga företagandet skulle stoppas, vilket även hotar arbetstillfällen.

Kristdemokraterna vill stärka individernas och familjernas möjligheter att fatta egna beslut och utveckla valfriheten till fler områden än skola, vård och omsorg. Med oppositionens politik återgår makten, som det en gång var, till kommunpolitikerna.

Ewa Samuelsson, borgarråd (KD)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev