måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Almedalen

Botkyrka labbar i Almedalen

I Botkyrka har vi högt satta mål. Men i år åker vi inte till Almedalen enbart för att berätta om våra ambitioner. Vi åker också för att lyssna på och diskutera Botkyrkabornas egna tankar kring hur vi möter kommunens utmaningar och skapar ett bättre samhälle.

Publicerad: 28 juni 2018, 07:23

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Genom workshops i Almedalen ska Botkyrka skapa en tydlig kedja från medborgarnas synpunkter till beslut. Foto: mafalda, Mostphotos


Botkyrka befinner sig i ett högexpansivt skede med många spännande och stora byggprojekt. Fram till år 2020 är målsättningen att bygga minst 4000 nya bostäder. Utvecklingen påverkar även behovet av att rusta och bygga nya skolor och förskolor. Vi satsar extra mycket just på skolan med ambitionen att det genomsnittliga meritvärdet i årskurs nio ska öka.

Kommunens allmännyttiga bostadsbolag Botkyrkabyggen satsar på social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet, bland annat i samband med renoveringar av miljonprogrammet och i jämställdhets- och arbetsmarknadsprojektet Qvinna i Botkyrka.

Men vi i Botkyrka kommer inte att åka till Almedalen för att enbart berätta om vad vi gör i kommunen, våra utmaningar och möjligheter. Vi väljer att åka till Almedalen med ambitionen att lyssna på medborgarna. Vi har valt att i Almedalen utgå ifrån Botkyrkabornas röster om viktiga samhällsutmaningar. Det sker inte minst med resultaten från enkäten ”Mitt Botkyrka” där Botkyrkaborna berättat vad som behöver göras när Botkyrka växer. Vi kommer också att samla in resultat från samråd och dialogforum som hållits i Botkyrka. Botkyrkabornas röster ligger sedan till grund för de workshops, eller labbar som vi kallar det, som vi genomför i Almedalen.

Det är vår egna lokala entreprenör, Changers Hub som kommer genomföra labbarna i Almedalen. Changers Hub jobbar med att demokratisera framgång så att alla unga ska kunna förverkliga sig själva oavsett startsträcka. Ambitionen med labbarna är utveckla Botkyrkabornas egna tankar och idéer för hur byggandet, skolan och samarbeten ska utvecklas i kommunen till konkreta idéer som vi tar med oss tillbaka in i den politiska processen.

Det vi gör i Almedalen är en del av det som vi lanserat som en Dialogkommission. Det speciella med dialogkommissionen är att medborgarnas tankar kopplas direkt till kommunstyrelsens agenda för att skapa en tydlig kedja från medborgarnas synpunkter till beslut om åtgärder. Dialogkommissionen har både ett tydligt politiskt mandat och faktiskt även en budget för att genomföra fattade beslut. Medarrangör är även Botkyrkabyggen med lång erfarenhet av boendedialoger och förankringsarbete lokalt med hyresgäster och föreningar. Den erfarenheten tas också tillvara under våra workshops och seminarier i Almedalen.

Vi vet att vi i Botkyrka har utmaningar. På skolor och förskolor där barn och elever har sämre socioekonomiska förutsättningar är samhällets kompensatoriska uppdrag mycket viktigt för att ge alla barn och elever goda möjligheter för lärande och utveckling. I utmaningarna vi tar upp i labbarna är självklart Botkyrka i fokus, men det är på inget sätt unika utmaningar. Det är samhällsutmaningar som betydligt många fler kommuner behöver hitta lösningar på. Vi tror att våra lösningar kan vara intressanta även för andra och vi hoppas och tror att det kan väcka stort engagemang. Särskilt eftersom det är medborgarnas förslag och idéer som vi utgår ifrån.

Vi vill och vi tror att labbarna som genomförs i Almedalen ska leda till konkreta idéer. Dessa idéer ska vi ta med tillbaka till kommunen och låta dem komma in i den politiska beslutsprocessen. På detta sätt blir Almedalen inte en plats för att enbart berätta om stora projekt, utan en plats för att lyssna på vad som behöver göras i människors vardag.

Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande (S) Botkyrka

Chris Österlund, vd Botkyrkabyggen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev