Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Almedalen

Analys: Annie Lööf höll sitt bästa Almedalstal

Christer Hanefalk, retorik-analytiker, gör här en analys av Annie Lööfs tal i Almedalen 2014.

Publicerad: 7 juli 2014, 12:08

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Sammanvägd bedömning/”retoriskt betyg” (10-skala):

A – Ambition (= budskap (röd tråd)  7 Bra röd tråd – väl sammanhållet tal.
K - Kunskap (bevismedlen)  6 Annie Lööf har höjt sin nivå.
T – Teknik (d v s retorisk teknik)  8 Tekniken har förbättrats avsevärt.
A- Artistisk förmåga (språket)  7 Bitvis riktigt bra.

Sammanvägt betyg:  7,0 Annie Lööf höll sitt bästa Almedals-tal

Övergripande kommentar: 2012 skrev jag – lite elakt – följande kommentar som sammanfattning av centerledarens framträdande: ”Annie Lööf höll ett tal”. Därför känns det bra att i år kunna skriva ovanstående ord: ”Annie Lööf höll sitt bästa Almedals-tal”. Lööf har utan tvekan mognat (som talare) under åren som partiledare. Scennärvaron är utmärkt, felsägningarna är borta, manushanteringen är bra, taltempot en förebild för andra.

Tidigare har jag liknat Annie Lööf vid en ”kroppsspråks-”, ”må-bra-” eller ”skratta-dig-frisk-talare” eftersom de budskapsmässigt har haft jämförbara upplägg: budskapet och nyttan är lika med noll. Men 2014 lämnade Annie Lööf den kategorin – med ackuratess! Hon levererade – med självsäkerhet – ett väldigt bra tal, sammanhållet och med en tydlig röd tråd som var lätt för publiken att följa. En publik som för övrigt var ganska talrik – tur att det var just centern som fick söndagstiden. Som centerfäste har ju just Gotland en lång tradition, och många hade lojalt kommit till Almedalen för att lyssna. De blev inte besvikna – kontakten mellan Lööf och hennes sympatisörer var väldigt bra.

Lööfs tal innebar på många sätt en markering av ”gamla” centerfrågor: Tillbaka var matens kvalitet, djurhållningen, miljön och klimathoten. Till detta kom utanförskap för ungdomar utan vare sig utbildning, jobb eller hopp – som fick symboliseras av ”Tommy” som ingick i gruppen ”övriga”. Och självklart fick företagandet ett stort utrymme. Liksom feminism – mer uttryckt som ”kvinnors lika rättigheter.” Egentligen saknades bara lantbrukarna i talet, men där fick vi väl själva göra en indirekt koppling via maten, djurhållningen och miljön antar jag. Allt hölls samman utifrån fyra – relativt tydliga – vallöften: löfte ett var att centern skulle verka för att hela Sverige skulle växa i takt – tätorter/glesbygd, unga/gamla, välutbildade/lågutbildade. Det andra löftet var att aldrig offra jobben för miljön – något som fick sin förklaring i det tredje löftet: att centern skulle arbeta hårt för skapandet av en sund miljö. Det fjärde löftet var det slagordsliknande ”krossa glastaket och höja golvet” – det vill säga ett fortsatt arbete för att ge kvinnor i yrkeslivet samma möjligheter som män.

Det är troligt – andra vet nog bättre – att Annie Lööf har fått ett stärkt självförtroende av EU-valskampanjen. Där blåste det lite bättre centervindar, och nu handlar jobbet om att verkligen få alla centerns kärnväljare att gå till vallokalerna i september. Det finns nog goda möjligheter att så sker, för jag tror att många gamla centerpartister var stolta över sin unga partiledare igår.

Annie Lööf kompletterade också bilden av fyra ganska så samsnackade Allians-ledare. Hägglund tog hand om omsorgen och äldrevården, Reinfeldt tog hand om ekonomin och infrastrukturen, Björklund skolan och feminismen och Lööf tog hand om företagandet och miljön samt klimatet. Plus att alla självklart var inne på varandras områden i kortare partier av respektive tal – som Björklund och Reinfeldt som gärna talar om företagandet. Alla fyra Allians-ledarna har också genomgående – på olika sätt och med olika ord – försökt att säga till väljarna att ”tänk på hur bra ni har det idag – är ni beredda att riskera det vi har uppnått?”

Avslutningsvis: hur talet har kommit till har jag ingen aning om, men jag utgår från att Annie Lööf själv har haft en viktig roll. För mig är det roligt att höra att centerns talskrivare uppenbarligen har hittat en modell som passar partiledaren – så var det sällan eller aldrig under Mauds tid som partiledare. Det ska bli spännande att följa fortsättningen detta supervalår.

Annie Lööf – sist men inte minst

(A) – Ambition – målet med talet – den röda tråden

Målet med talet var, tror jag, att genom att återgå till ”gamla” centerfrågor stärka självförtroendet hos de egna kärnväljarna. Samtidigt vill man säkert också ta tillbaka en del miljöintresserade som vacklar mellan C och MP. Därtill finns ett tydligt ”frieri” till landets småföretagare – ingen stor väljargrupp (cirka 240.000) , men väl så viktig. Därtill en grupp som har potential att påverka andra i sin omgivning. En procent av väljarna motsvarar ungefär 60.000 personer, så självklart är företagarna viktiga – särskilt som antalet heltidsjordbruk bara uppgår till drygt 15.000. De fyra vallöftena (se ovan) använda Annie Lööf på ett bra sätt som sammanfattningar av det hon talat om strax innan. För mig fungerade den tekniken bra. Liksom budskapen.

Lööf avhöll sig också från aggressiva attacker mot oppositionspartierna. Mest hård var hon, relativt sett, självklart mot MP – som nog ska ses som Centerns huvudfiende – men mot (s) och Stefan Löfvén var hon mest ironisk. Här fick en jobbansökan från Stefan Löfvén bilda ett rätt roligt ramverk.

(K) – Kunskap – bevismedlen - ämneskunskapen

2012 skrev jag ”mångordigt men substanslöst”. 2014 kan jag skriva ”substantiellt och välformulerat”. Bra blandning av bevismedel där ”exempel” självklart dominerade. Lööf ingav förtroende denna gång.

(T) – Teknik – (exvis disposition, definitioner, argumentslag, statusläran, med mera.)

Annie Lööfs teknik var bra tidigare om man jämför med gemene man, men nu är tekniken bra även om man jämför med andra politiker. Dispositionen var bra utformad, hon växlade bra mellan de olika argumentslagen, argumenten underbyggdes med väl valda bevis, det fanns beviskedjor och definitioner. Helt enkelt ett bra hantverk av Annie och hennes talskrivare.

(A) – Artistiskt – (intresseväckare, språkliga hjälpmedel)

Artistiskt har Annie Lööf höjt sig flera klasser. Denna gång var skämten och ironierna trovärdiga – inte innantill-lästa och krystade. Självklart dominerar enkla retoriska figurer som treklanger och andra rytmer, men nu dök det också upp några kul metaforer och motsatser. Vilket tyder på bra förberedelser. Om andra talare i veckan har jag skrivit att de har haft kort förberedelsetid. Detta gäller inte här: jag tror att Annie Lööf och hennes medarbetare har jobbat rätt länge med talet vi fick höra igår.

Formuleringar man minns

Det finns en del att hämta i Annie Lööfs tal inför sammanställningen av min topplista som kommer i veckan. Ett citat jag vill ta med redan nu är följande: ”Det är bättre att penicillinet du får kommer från läkaren, och inte från biffen på grillen.”

Några retoriska råd till Centern

Vad gäller Annie Lööf själv så ska hon nog bara fortsätta sin personliga ”retoriska resa” som hon redan påbörjat. Det är bra om hennes parti tar in någon rutinerad retorikcoach – det krävs nog inte många timmars rådgivning. Det finns därtill rätt många att välja på som coacher, och jag är säker på att partiet har den kontaktyta som krävs för att välja rätt.

Partiet däremot har mer att jobba på. Centern har närmast försvunnit i den lokala politiska debatten. Det krävs krafttag för att få företrädarna att skriva artiklar och att debattera. Likaså behöver man bli mer synlig i sociala medier – även om man säkert anstränger sig redan idag, så ”märks” inte partiet så mycket som behövs. Det är individer som syns – som Federley – men generellt sett håller lokala C-representanter en alltför låg profil. Skriv- och argumentationskurser i en breddutbildning är något jag rekommenderar.

Fotnot: För en föklaring av Akta-metoden som använts för att analysera talet, läs Akta ger dig Almedalens bästa analyser av talen.

Christer Hanefalk, för Dagens Samhälle den 7 juli 2014

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev