Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Almedalen

Almedalen är Gotlands Vasalopp

Visst förknippas Gotland med sommar, sol och raukar. Men var femte svensk associerar Gotland med Almedalsveckan. Det kan ön dra nytta av i marknadsföringen. Bara man inte gör bilden av Gotland för elitistisk.

Publicerad: 27 juni 2014, 10:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Almedalen är utan tvekan ett av Sveriges starkaste varumärken och ett av de mest kända evenemangen. Begreppet Almedalen är så känt att andra gärna snyltar på namnet i olika sammanhang. Nu senast kallades kvinnokonferensen Nordiskt Forum som ägde rum i Malmö i mitten på juni i media för ”feministiska Almedalen” och i Norden har det gjorts försök att kopiera formatet och skapa egna Almedalen.

En undersökning som Ipsos låtit genomföra om vad svenskar förknippar med olika destinationer visar att var femte svensk associerar Gotland med Almedalen/Almedalsveckan.

Det är till och med fler som förknippar Almedalen med Gotland än som förknippar raukar med Gotland. Som evenemang är Almedalen betydelsefullt för Gotland genom att det bidrar till att öka kännedomen om ön samtidigt som det är imageskapande.

Det är inte helt ovanligt att ett evenemang förknippas med en plats. Båstad och Mora associeras båda starkast med platsbundna evenemang. Ungefär hälften av Sveriges befolkning associerar Vasaloppet med Mora och hela tre av fyra associerar tennis och Tennisveckan med Båstad.

Gotland är en av de mer kända svenska sommardestinationerna och undersökningen visar också att Gotland förknippas med just semester och sol. Almedalen är dock det som flest nämner trots att det stora flertalet inte har besökt eller kommer att besöka Almedalsveckan, som 2013 hade drygt 20 000 besökare.

Under en vecka i juli vänder sig hela Sverige mot Almedalen och Gotland. Det skrivs 100 000 tweets kopplade till Almedalen under veckan och Gotland/Almedalen exponeras i media - i allt från dagspress till matlagningsprogram.

Det handlar såklart mycket om vad som avhandlas och då främst från politikerhåll men också om vad Gotland erbjuder i form av upplevelser, kultur och mat. Allt detta inramat i gotländska sommarvyer.

Utan tvekan leder medieexponeringen till ökad kännedom om Gotland och laddar varumärket Gotland med positivt innehåll. År 2012 uppskattades medievärdet av Almedalen till 250 miljoner kronor av mediebyrån Starcom. Kanske är den siffran till och med underskattad?

Hur kommer det sig då att Almedalen har utvecklats till det evenemang som det är i dag? Naturligtvis handlar det om att det finns ett behov av denna typ av forum men också om tidpunkt, plats och planering. Almedalen äger rum vid en tidpunkt på året då det inte krockar med så mycket annat - än kanske en efterlängtad semester.

Som mötesdestination är Gotland lite mer perifert än andra mötesplatser. Det är förhållandevis krångligt att ta sig till Gotland och har man väl tagit sig dit kan det vara värt att stanna kvar ett tag. Det är dessutom svårt att hitta boende under Almedalsveckan. Det kräver planering och god framförhållning vilket skapar en känsla av exklusivitet som fungerar som en ”reason to-go” faktor.

En annan faktor som har haft stor betydelse för Almedalens framgång är att evenemanget och dess innehåll till stor del skapas av de företag och organisationer som är på plats.

Styrkan bygger på engagemanget från deltagarna snarare än att det är en arrangörsproduktion. Dessutom äger evenemanget liksom tennisveckan i Båstad och Vasaloppet rum under en längre period vilket gör det möjligt att fylla evenemanget med ett mer varierat innehåll samtidigt som det möjliggör medieexponering under en längre period.

Finns det nackdelar med att så starkt förknippas med ett evenemang? Om en destination har ett brett erbjudande för barnfamiljer är det inte enbart en fördel att alltför frekvent omnämnas som till exempel ”den bästa partystaden i Sverige”.

Om Almedalen bidrar till att skapa en bild av Gotland som en plats där eliten träffas för att nätverka kan det leda till att Gotland uppfattas som slutet och exklusivt i stället för den öppna mötesplats som det faktiskt är och har som mål att vara. Det kan också resultera i att svenskar uppfattar Gotland som en dyr plats att besöka – kanske dyrare än vad det faktiskt är.

De destinationer som starkt förknippas med ett specifikt evenemang eller en attraktion bör fundera på om det som evenemanget eller attraktionen symboliserar kan verka avskräckande för vissa målgrupper och hur man kan visa upp en mer mångfacetterad bild av platsen. För Gotland handlar det om att bibehålla intresset för Almedalsveckan, satsa på vidareutveckling och dra nytta av evenemangets kännedom i sin marknadsföring.

Ordmoln som visar vad svenskar förknippar med Gotland.

Sofia Zere, account manager på Ipsos Public Affairs med tio års erfarenhet av analyser inom evenemang och destinationsutveckling

Om undersökningen:

Ipsos genomförde en undersökning med ett representativt slumpmässigt urval svenskar 18 år och äldre per telefon under perioden 11 – 22 juni 2014. Totalt genomfördes 1 134 intervjuer.

• En av fem svenskar förknippar Gotland med Almedalen.
• Varannan svensk förknippar Mora med Vasaloppet.
• Tre av fyra svenskar förknippar Båstad med tennis/Tennisveckan.

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev