Thomas Jansson

Debattinlägg

10 januari 2013

Rädda assistansreformen

Thomas Jansson, ordförande Riksförbundet FUB (För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning)