Ninos Maraha vice ordförande (L) landstingsstyrelsen