Mari Broqvist 

Nyheter

25 maj 2018

Våga lyfta dilemmat med vårdens prioriteringar

Mari Broqvist , Verksam sedan 2001 vid Prioriteringscentrum, Linköpings universitet. Artikeln bygger på hennes avhandling ”Asking the public – citizens’ views on priority setting and resource allocation in democratically governed healthcare” från 2018.