Jacob Lundberg

Debattinlägg

23 juni 2016

EU-medlemskap ger mer frihet än byråkrati

Alexander Fritz Englund, nationalekonomistuderande vid Uppsala universitet och författare till Timbros briefing paper ”28 länder senare: EU och den ekonomiska friheten”