Christian Sandström

Nyheter

Debattinlägg

21 december 2016

Ökat reformbehov med digitaliseringen

Christian Sandström, docent verksam vid Ratio – Näringslivets forskningsinstitut, författare till Digital disruption – konsekvenser för företagande, individer och samhälle