Charlotte Unger Larson

Debattinlägg

16 februari 2016

Trygg elförsörjning med förnybart

Charlotte Unger Larson, ordförande i Förnybarhetsrådet, ett samarbete mellan Svensk Vindenergi, Svensk Solenergi, Svebio och Energieffektiviseringsföretagen