Calle Fridén

Krönikor

1 december 2014

SD vill mig illa

Calle Fridén, fackligt aktiv byggnadsarbetare