Skola

Hur ska skolan styras och hur kan den klara lärarbrist och bristande likvärdighet? Dagens Samhälle granskar dessa och andra viktiga skolfrågor.

Läromedelsförlagen gräver sin egen grav

Läroböcker är så dyra att det i praktiken är omöjligt för många skolor att köpa exemplar till varje elev.
Debatt
Läromedel
Rolf Ekelund
tidigare läromedelsförläggare

Fallet Ystad visar att skolplikten är otydlig

Det krävs modernare lagstiftning och tydliga råd från Skolverket om hur kommuner ska bevaka skolplikten.
Debatt
Skolplikt
Ann-Marie Begler mfl
generaldirektör och extern utredare för Ystads kommun