Skola

Hur ska skolan styras och hur kan den klara lärarbrist och bristande likvärdighet? Dagens Samhälle granskar dessa och andra viktiga skolfrågor.