Sjukvård

Den dominerande uppgiften för Sveriges regioner är att erbjuda alla medborgare en god och likvärdig vård. Dagens Samhälle bevakar hur de klarar det uppdraget.

Lyssna på barnmorskorna

Lyssna på barnmorskorna

Kärnfrågan är bristen på barnmorskor, eller snarare bristen på tillräckligt goda arbetsvillkor för barnmorskor.
Debatt
Barnmorskor
Åsa Mörner mfl
barnmorska och förbundsstyrelseledamot i Vårdförbundet