Sjukvård

Den dominerande uppgiften för Sveriges regioner är att erbjuda alla medborgare en god och likvärdig vård. Dagens Samhälle bevakar hur de klarar det uppdraget.

Lagstiftningen behöver it-anpassas

Lagstiftningen behöver it-anpassas

Trots decennier av digitalisering är svensk lagstiftning inte tillräckligt it-anpassad, skriver professor i juridik.
Debatt
Infrastruktur
Cecilia Magnusson Sjöberg 
professor i juridik och ämnesföreståndare för rättsinformatik vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet