Sjukvård

Den dominerande uppgiften för Sveriges regioner är att erbjuda alla medborgare en god och likvärdig vård. Dagens Samhälle bevakar hur de klarar det uppdraget.

Rätten till liv först!

Rätten till liv först!

Att diskutera dödshjälp för personer med ME, men samtidigt ignorera hur ME-sjuka behandlas är både orimligt och oärligt.
Debatt
ME
Malin Carlbom mfl
leg arbetsterapeut, långvarigt sjuk och initiativtagare till #MEvårdsaknas