Sjukvård

Den dominerande uppgiften för Sveriges regioner är att erbjuda alla medborgare en god och likvärdig vård. Dagens Samhälle bevakar hur de klarar det uppdraget.

Lägg inte ned nationella Hjälplinjen!

Att stänga ner Hjälplinjen och hänvisa till regionerna utan att ha en plan för hur detta ska gå till är oansvarigt.
Debatt
Psykisk ohälsa
Anki Sandberg mfl
ordförande för NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa