Sjukvård

Den dominerande uppgiften för Sveriges regioner är att erbjuda alla medborgare en god och likvärdig vård. Dagens Samhälle bevakar hur de klarar det uppdraget.

”Så stärker regeringen coronaforskningen”

Regeringen har skjutit till 100 miljoner kronor till forskning om det nya coronaviruset och mer presenteras senare i år.
Debatt
Forskning
Matilda Ernkrans
minister för högre utbildning och forskning (S)

”Psykiskt sjuka drabbas också av fysisk sjukdom”

Det finns hårresande berättelser från psykisk sjuka människor som fått sämre vård då de drabbas av fysisk sjukdom.
Debatt
Psykisk ohälsa
Christer Olsson
leg. psykolog och författare till boken: “Mörkret gav vika”.