Sjukvård

Den dominerande uppgiften för Sveriges regioner är att erbjuda alla medborgare en god och likvärdig vård. Dagens Samhälle bevakar hur de klarar det uppdraget.

Det behövs mer forskning om digitala vårdtjänster

Det går inte att separera vissa patientgrupper från de ökade möjligheter till vård som digitaliseringen medfört.
Debatt
E-hälsa
Ylva Trolle Lagerros mfl
överläkare, Akademiskt specialistcentrum, docent Karolinska institutet