Tidigare vinnare

Priserna instiftades 2015 för att premiera framstående insatser inom samhällsbyggnad, välfärd, entreprenörskap samt landets framgångsrika kommuner. De delas ut varje år på Stora Samhällsgalan.

 

 

2018 års vinnare

Priset Årets Superkommuner delades ut för fjärde året och bygger på fler statistiska variabler än någonsin. Men även om mängden data som nagelfarits och analyserats har ökat markant, är grundfrågan densamma sedan starten. Vilka kommuner lyckas exceptionellt väl och står särskilt starka inför framtiden?

Här är kommunerna som hamnade i topp:

Nacka, Årets Superkommun storstadskommuner

Halmstad, Årets Superkommun städer och stadsnära kommuner

Varberg, Årets Superkommun småstads- och landsbygdskommuner

Utmärkelsen Årets Superkommun bygger på strikta beräkningar. Årets undersökning består av totalt 75 mått, uppdelade i elva kategorier. Varje mått är noga utvalt av Dagens Samhälles journalister. Måtten ges vikt utifrån sin respektive relevans, summeras i kategorier och räknas samman till en totalrankning. Sammantaget ger de en bild över hur kommunerna presterar relativt andra kommuner.

För att jämförelsen ska bli mer relevant delas kommunerna in i tre klasser, enligt SKL:s kommungruppsindelning: Storstadskommuner, städer och stadsnära kommuner samt småstads- och landsbygdskommuner.

Läs mer om Årets Superkommuner 2018 här.


Konkurrensen om segern i de fyra jurybedömda klasserna var hård.  Juryn hade drygt hundra kandidater att ta ställning till.

Den första vinnaren av Årets offentliga ledare blev Malin Aronsson, kommunchef i Gislaved. Juryn motiverade sitt val så här: ”Med ett starkt driv och stort personligt engagemang har Årets Offentliga ledare genom tydlighet och trygghet i beslutsprocesserna fått såväl organisationen som individerna att lyfta sig. Genom en ny styrmodell, ett tydligt målarbete och stor delaktighet från medarbetarna har hon skapat trygghet och en ökad stolthet i sin kommun.”

Lerums kommun vann priset som Årets samhällsbyggare för Växtrum i Lerum, där kommuninvånare och trädgårdsexperter tillsammans skapat nya gröna mötesplatser. Juryns motivering löd: ”Genom att tänka utanför ramarna, uppmana till kreativitet och väcka ideella krafter till liv har årets vinnare hittat ett eget sätt att utveckla samhället till det bättre – och till det grönare.  Vinnaren visar hur lite jord under naglarna kan ge en kommun utrymme att växa och skapa gemensamma gröna oaser på ett helt nytt sätt.”

Coapps plockade hem priset som Årets samhällsentreprenör för sin kommunikationsplattform för effektiv kriskommunikation. Jury motiverade sitt val så här: ”Årets vinnare har hittat en smart lösning på ett problem som alltför många runt om i Sverige känner igen. När behovet är som störst, tid är en bristvara och information måste ut till många på en gång skapar vinnarna struktur och effektivitet även i de mest pressade lägena oavsett var alla berörda finns.”

Priset som Årets välfärdsförnyare togs hem av Hisingens stadsdelsförvaltningar i Göteborg, för kunskapsnätverket One Stop Future Shop. I motiveringen kunde man läsa: ”När olika delar av samhället väljer att samverka mot ett gemensamt mål kan det bli hur bra som helst.  Årets vinnare har lyckats bygga framtidstro i utsatta grupper, ge röst åt människor som normalt har svårt att bli hörda och skapa sysselsättning hos de som har svårast att komma in på arbetsmarknaden. Vinnaren har lyckats visa att tillsammans bygger vi samhällen och tillsammans blir vi starka.”

Här kan du läsa mer om de vinnande nytänkarna.


2017 års vinnare

Årets Superkommuner är ett försök att fånga in och väga samman ett antal framgångsfaktorer i kommunal utveckling. Hur ser den kommunala ekonomin ut? Vilka resultat uppnås i skolan? Hur många personer väljer att flytta dit från övriga landet?

Sundbyberg, Årets Superkommun storstad

Umeå, Årets Superkommun täta kommuner

Vara, Årets Superkommun landsbygd

Utmärkelsen Årets Superkommun bygger på strikta beräkningar. Kommunernas utveckling och förutsättningar på åtta områden undersöks. Kommunernas resultat sammanvägs och poängsätts. Rankningen görs i tre separata kommunkategorier: storstadskommuner, täta kommuner och landsbygdskommuner. Indelningen bygger på myndigheten Tillväxtanalys modell. Den som placerar sig främst i sin kommunkategori är en Superkommun.

– Vi mäter av de faktorer som vi anser är viktigast för en kommuns framtid bland annat i form av sysselsättning, arbetsmarknad och livskvalité. För oss är det viktigt att visa på goda exempel och på att framtiden också går att påverka, säger Olov Carlsson, chefredaktör på Dagens Samhälle.

Konkurrensen om segern i de tre jurybedömda klasserna var hård.  Juryn hade ett 90-tal kandidater att ta ställning till.

Vinnare i klassen Årets samhällsbyggare blev Askersunds kommun för Sjöängens kunskaps- och kulturcentrum. Sedan det stod färdigt i höstas har det blivit en verklig mittpunkt och mötesplats i kommunen. Sjöängen innehåller en högstadieskola, men också en fritidsgård, bibliotek, konsthall, storkök för alla kommunal verksamhet, turistbyrå, biosalong, konsertlokal, café och skolrestaurang. Med mera.

– Vi är jättenöjda med hur det blev och det är full aktivitet i huset. Men vi är inte klara. Verksamheten i huset kommer att utvecklas under flera år framåt. Det kanske aldrig ska bli riktigt färdigt rentav, säger Madeleine Andersson, kommunchef i Askersund.

Läs mer om Sjöängen här.

Priset Årets samhällsentreprenör gick till Studentvikarie, som med sin matchningsapp knyter ihop skolors vikariebehov med studenters möjlighet och lämplighet för att undervisa.

Idén väcktes av två Chalmersstudenter som själva arbetade som studiestödjare, och som såg skolornas behov av högskolestudenters kunnande. Via deras digitala plattformar, app och hemsida, sker en snabb matchning mellan skola och arbetsvillig student. Skolan anger kriterierna för uppdraget och skapar en förfrågan. Alla anslutna studenter som matchar och som angett sig tillgängliga får en notis om uppdraget och kan kvickt tacka ja via mobilen.

– Skolorna har ofta svar och en vikarie tillsatt inom fem minuter, säger Kristoffer Persson, vice vd och en av grundarna till Studentvikarie.

Konceptet fungerar. Premiäråret 2015 omsatte Studentvikarie cirka 7 miljoner. År två blev det över 23 miljoner. Nu är 225 skolor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund anslutna och använder sig av Studentvikarie kontinuerligt. 100–150 studenter är ute och jobbar varje dag, och gör 3 000 till 4 000 timmar i skolorna. Läs mer här.

Till Årets välfärdsförnyare utsågs Bräcke diakonis mobila vårdcentral för asylsökande. Projektet startade då Bräcke diakonis vårdcentral i Skara blev ansvarig för de asylsökandes hälsoproblem och hälsoundersökningar på det nya stora asylboendet där.

– De kunde i realiteten inte ta sig till en vårdcentral. Så vi packade ner vad vi behövde i resväskor och åkte till dem i stället, säger Eva Öfwerman, verksamhetschef för den mobila vårdcentralen.

När flyktingvågen växte tog sig Bräcke diakoni an boende efter boende, också utanför Skaraborg, till exempel i Alingsås och Jönköping.  Teamet består av två läkare, två distriktssköterskor, en och en halv sjuksköterska och en undersköterska. Läkarna kommer från Syrien och Irak. Ytterligare en läkare, som talar persiska, är kopplad till teamet.

Resultat? Minskade kostnader, snabbare hjälp och tryggare patienter. Här kan du läsa mer. 

2016 års vinnare

Årets Samhällsbyggare Upplands Väsby kommun för sitt poängsystem i byggprojektet Fyrklövern.

Årets Välfärdsförnyare Norrköpings kommun och Leksell Social Ventures, för sk sociala utfallskontrakt vars syfte är att stötta utsatta barn och minska risken för utanförskap.

Årets Samhällsentreprenör IT-guide, som skapar möten mellan nyanlända unga med IT-kunskaper och svenska seniorer med bristande IT-kunnande.

Årets Superkommun, glesbygd Åre. Kommunens företagande ökar starkt, demografiutvecklingen är unik för en landsbygdskommun, man har satsat målmedvetet på skolan och lyft sina resultat betydligt. Detta är bara några av de faktorer som gav Åre vinst 2016.

Årets Superkommun, täta kommuner Höör. Det här en kommun som faktiskt inte har någon svag gren utan levererar i den högsta kvartilen i landet i samtliga mätta faktorer. Med sitt läge mitt i Skåne bjuder den här lilla blomstrande småföretagarorten inte bara på arbeten utan också på natur och  kulturliv, samtidigt som storstaden inte är långt borta.

Årets Superkommun, storstad Solna. Här finns Sveriges allra bästa demografiska förutsättningar och en hög andel företagsamma invånare. Inflyttningstrycket är högt och i första hand är det välutbildade människor som flyttar in. Lägg till en mycket stabil ekonomi, så har ni vinnaren för 2016.

Läs mer om 2016 års vinnare här.

 

2015 års vinnare

Årets Samhällsbyggare SABO för bostadsbyggnadskonceptet Kombohus, som genom standardisering, förenkling och förbilligande spridit goda exempel över hela landet.

Årets Välfärdsförnyare Wästerläkarna i Göteborg för sin specialiserade vårdcentral för äldre

Årets Samhällsentreprenör Berättarministeriet som ger röst åt ungas berättelser som annars inte skulle bli hörda

Årets Superkommun, Norrland Luleå

Årets Superkommun, Svealand Sundbyberg

Årets Superkommun, Götaland Lomma

Läs mer om vinnarna 2015 här och här.