Partners

Utan samarbeten, ingen Samhällsgala. Vi är glada och stolta över de partners som är med och gör det möjligt för oss att anordna denna viktiga, intressanta och festliga eftermiddag och galakväll.

 

Benify

Vi hjälper arbetsgivare inom såväl privat som offentlig sektor med de största utmaningarna idag: att attrahera och behålla rätt kompetens, få ner sjukskrivningarna och digitalisera bort administrationen.

Våra redskap är mångårig erfarenhet, gedigen expertis och världens mest skräddarsydda medarbetarportal – som har mer än en miljon användare bara i Sverige, och självklart finns som app.

Resultatet är nöjdare, friskare och mer engagerade medarbetare som stannar kvar längre och blir goda ambassadörer för arbetsgivarvarumärket.

Här berättar Benifys Nordenchef Joel Heister om företagets val att bli partner på Stora Samhällsgalan.

 

Vision

Vision Chef är Sveriges största chefsförbund inom välfärden. Våra medlemmar leder och utvecklar verksamheter inom kommun, landsting, region, trossamfund och privata bolag.
Som medlem får du dessutom en av marknadens bästa inkomstförsäkringar, professionell rådgivning, ledarskapsutbildningar, karriärtjänster och mycket mer.

Här berättar ordförande Veronica Magnusson om bakgrunden till partnerskapet med Stora Samhällsgalan.

 

Hemfosa Fastigheter AB

Som specialister på samhällsfastigheter är Hemfosa en del av något större. Vi är en erfaren partner till stat och kommun, företag och organisationer som driver offentlig verksamhet.

Vi kan fastigheter – och vi drivs av att utveckla dem, oss själva och våra relationer. Vi har en genuin företagskultur och en ansvarstagande organisation, med gamla rävar och unga talanger.

Vi är långsiktiga i våra samarbeten och snabba i transaktioner, med fokus på att skapa värde som specialist på samhällsfastigheter i Norden. En hållbar inriktning som gynnar våra ägare, hyresgäster och samarbetspartners.

Läs om kopplingen till Stora Samhällsgalan här.

 

Vardaga – Nytida

På Vardagas ca 80 boenden runt om i Sverige erbjuder vi en äldreomsorg där varje dag är lika viktig. På alla våra äldreboenden möter du expertis och trygghet. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus.

Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på ca 375 enheter runt om i landet. Vi stärker individen i att leva ett självständigt liv.

Vardaga och Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. Här arbetar ca 14 000 personer.

Malin Appelgren, chef för tillväxt på Vardaga och Nytida, sammanfattar här varför de valt att vara med som partner.

 

Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI

Vårt uppdrag är att samla in förpackningar och tidningar, så att materialet kan återvinnas och användas igen och igen.

Insamlingen sker via ca 5000 återvinningsstationer runtom i landet och vi ger även 1,6 miljoner hushåll möjlighet att återvinna vid den egna fastigheten. För oss är det viktigt att det är lätt att göra rätt, att återvinning upplevs som enkelt. Vi vill också belysa den stora miljönyttan med återvinning.

För återvinning handlar om att tänka hela varvet runt – från tillverkning av förpackningar eller tidningar tills de är förbrukade och hur de sedan får nytt liv i en ny produkt. Det kräver att producenterna väljer förpackningar som är återvinningsbara, att förpackningen är lätt att sortera, att konsumenten förstår vinsten med att källsortera och att det finns en efterfrågan på det återvunna materialet.

Här berättar vd Håkan Olsson om FTI:s plats på Stora Samhällsgalan.