Partners

Utan samarbeten, ingen Samhällsgala. Vi är glada och stolta över de partners som är med och gör det möjligt för oss att anordna denna viktiga, intressanta och festliga eftermiddag och galakväll.

 

Vision

Vision Chef är Sveriges största chefsförbund inom välfärden. Våra medlemmar leder och utvecklar verksamheter inom kommun, landsting, region, trossamfund och privata bolag.
Som medlem får du dessutom en av marknadens bästa inkomstförsäkringar, professionell rådgivning, ledarskapsutbildningar, karriärtjänster och mycket mer.

 

Hemfosa Fastigheter AB

Som specialister på samhällsfastigheter är Hemfosa en del av något större. Vi är en erfaren partner till stat och kommun, företag och organisationer som driver offentlig verksamhet.

Vi kan fastigheter – och vi drivs av att utveckla dem, oss själva och våra relationer. Vi har en genuin företagskultur och en ansvarstagande organisation, med gamla rävar och unga talanger.

Vi är långsiktiga i våra samarbeten och snabba i transaktioner, med fokus på att skapa värde som specialist på samhällsfastigheter i Norden. En hållbar inriktning som gynnar våra ägare, hyresgäster och samarbetspartners.

 

Vardaga – Nytida

På Vardagas ca 80 boenden runt om i Sverige erbjuder vi en äldreomsorg där varje dag är lika viktig. På alla våra äldreboenden möter du expertis och trygghet. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus.

Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på ca 375 enheter runt om i landet. Vi stärker individen i att leva ett självständigt liv.

Vardaga och Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. Här arbetar ca 14 000 personer.

 

Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI

Vi samlar in och återvinner förpackningar och tidningar, så att materialet kan användas igen och igen. Vår verksamhet drivs utan vinstintresse. Vi ägs av företag med producentansvar,  som bekostar insamlingen.

Återvinning handlar om att tänka hela varvet runt – från förbrukad förpackning eller tidning till ny produkt. Det krävs att förpackningen är lätt att sortera, att konsumenten förstår vinsten med att källsortera, att producenterna väljer förpackningar som är återvinningsbara och att det finns en efterfrågan på det återvunna materialet.

Vi gör det möjligt.