Årets vinnare

 

 

2019 års vinnare

Priset Årets Superkommuner delades ut för femte året och bygger på fler statistiska variabler än någonsin. Men även om mängden data som nagelfarits och analyserats har ökat markant, är grundfrågan densamma sedan starten. Vilka kommuner lyckas exceptionellt väl och står särskilt starka inför framtiden?

Här är kommunerna som hamnade i topp:

Stockholm, Årets Superkommun storstadskommuner

Halmstad, Årets Superkommun städer och stadsnära kommuner

Varberg, Årets Superkommun småstads- och landsbygdskommuner

Utmärkelsen Årets Superkommun bygger på strikta beräkningar. Årets undersökning består av totalt 147 mått, uppdelade i 18 kategorier. Varje mått är noga utvalt av Dagens Samhälles journalister. Måtten ges vikt utifrån sin respektive relevans, summeras i kategorier och räknas samman till en totalrankning. Sammantaget ger de en bild över hur kommunerna presterar relativt andra kommuner.

För att jämförelsen ska bli mer relevant delas kommunerna in i tre klasser, enligt SKL:s kommungruppsindelning: Storstadskommuner, städer och stadsnära kommuner samt småstads- och landsbygdskommuner.

Läs mer om Årets Superkommuner 2019 här.


Konkurrensen om segern i de fyra jurybedömda klasserna var hård.  Juryn hade knappt hundra kandidater att ta ställning till.

Årets vinnare av Årets offentliga ledare blev Chris Österlund, vd för Botkyrkabyggen. Juryn motiverade sitt val så här: ”Årets offentliga ledare har med hållbarhet i fokus, och med omsorg om varje medarbetare, åstadkommit större värden. Värdefull kunskap inte bara för den egna organisationen utan även genom att forma en modell som kan ärvas, användas och förvaltas av andra. Årets vinnare har med utgångspunkt i FN:s globala miljömål, Agenda 2030, ökat jämställdheten, stärkt medarbetarskapet samt bidragit till större trygghet i kommunen. Vår vinnare har skapat en förståelse för att framgångsrikt förvaltande inte bara handlar om att ”mura med sten, utan vara delaktig i att bygga en katedral.”

Skövdebostäder vann priset som Årets samhällsbyggare för byggandet av billiga lägenheter för unga. Juryns motivering löd: ”Årets samhällsbyggare har med tydliga krav och en smidig process skapat ett intresse och inspirerat mängder av aktörer. Såväl regering som kollegor har vallfärdat för att ta intryck och hämta inspiration. Och med inspiration från industrin, med tydliga krav på entreprenörerna och med ett gott samarbete med kommunen lyckas vinnaren svara på en av tidens stora samhällsutmaningar; att billigt, snabbt och med kvalitet ge boende för unga.”

Hushållningssällskapet Väst plockade hem priset som Årets samhällsentreprenör för sina appar som ger matglädje till personer med intellektuell funktionsnedsättning. Jury motiverade sitt val så här: ”Årets Samhällsentreprenör har hittat ett sätt att via god pedagogik ingjuta modet att låta något svårt bli lätt och roligt. Vår vinnare har hittat en metodik som gjort stort avtryck och har därigenom lyckats skapa en större självkänsla, samhörighet och glädje hos mängder av användare. Årets vinnare har skapat de bästa förutsättningarna för att det mest vardagliga ska vara något alla kan göra.”

Priset som Årets välfärdsförnyare togs hem av Nacka kommun för Robotfabriken, en plattform för att digitalisera och automatisera arbetsprocesser. I motiveringen kunde man läsa: ”Många gör det, en del lyckas, andra inte. Men årets välfärdsförnyare lyckas gång på gång. Genom att sortera bort rutinarbete och enklare arbetsuppgifter skapar de en attraktivare arbetsplats och bättre service till medborgarna. Och det i förvaltning efter förvaltning. Om en del av lösningen på välfärdens utmaningar är robotar – varför inte bygga en hel robotfabrik?”

Här kan du läsa mer om 2019 års vinnande nytänkare.

Här kan du läsa mer om tidigare vinnare.