”Vi tror att det börjar med barnen”

Håkan Olsson, vd FTI

– Vi ser Stora Samhällsgalan som en fantastisk möjlighet att mötas, knyta nya kontakter och berätta om vad som händer runt oss just nu. Att ha en nära samverkan med kommuner är avgörande för att vi ska lyckas med vårt uppdrag. I år lägger vi extra fokus på Materialvärlden, vår satsning på förskola och skola, som vi gärna vill sprida till fler, säger Håkan Olsson, VD på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, ansvarar för de över 5 000 återvinningsstationer som finns runt om i landet, och når även drygt 1,6 miljoner människor via fastighetsnära insamling.

– Vi är stolta över att Sverige är ett av världens främsta länder när det gäller återvinning, och att vi förra året samlade in drygt 650 000 ton förpackningar och tidningar, vilket skulle fylla Globen från golv till tak 28 gånger.

Men FTI vill ständigt att det ska bli bättre, och att fler ska återvinna mera. Ett sätt att göra det är att börja med barnen. Genom undersökningar vet man att initiativ riktade till barn i förskola och skola kan fylla dubbla syften; dels kan barnen påverka och inspirera övriga i familjen till att återvinna mer redan från start, och dels gör barnen tidigt återvinning till en vardagsrutin som sedan följer med upp i vuxen ålder.

– För oss är det fantastiskt att se hur barnen som jobbat med vårt material har tagit det till sig, säger Håkan Olsson. Att de ser hur det lilla hänger ihop med det stora. Att de vet att när de sorterar och återvinner så sparas stora mängder energi och naturresurser, och att de faktiskt gör skillnad på riktigt. För Sverige, världen och hela planeten.

– Många av barnen som jobbat med Materialvärlden är övertygade om att de kan rädda världen genom att sortera och återvinna mera. Och vi tror på dem! Därför vill vi gärna sprida Materialvärlden vidare till fler.