”Gör jobben mer attraktiva i välfärden”

”Vi ser Stora Samhällsgalan som en viktig mötesplats för att utbyta kunskap och erfarenhet om de utmaningar som finns på dagens arbetsmarknad”, säger Joel Heister, Nordenchef på Benify, som är med som partner för första gången.

Välfärdssektorn behöver anställa en halv miljon människor fram till 2026 för att möta behoven, enligt en analys från SKL. Mycket tyder dessutom på att yngre medarbetare stannar kortare tid hos en arbetsgivare än den generation som nu går i pension.

– För att framtidssäkra sin verksamhet behöver arbetsgivare inom offentliga sektor bli bättre på att lyfta fram de stora fördelar som faktiskt finns, säger Joel Heister.

Rätt värderingar och känslan av att göra skillnad blir allt viktigare i valet av arbetsgivare – något som talar till den offentliga sektorns fördel. I en undersökning från DN/Ipsos angav hela 81% av de offentliganställda att deras jobb bidrog till att göra världen bättre, medan motsvarande siffra i det privata näringslivet var 63%.

Siffror från Benifys årliga undersökning Förmånskollen, där mer än 20 000 medarbetare tycker till, visar samtidigt att offentliganställda underskattar sina personalförmåner i högre utsträckning än privatanställda.

– Här finns en risk att man tappar personal som tror att de belönas bättre i det privata näringslivet, utan att det nödvändigtvis stämmer. I grunden handlar det om att lyckas med kommunikationen.

Sedan starten 2004 har Benify utvecklats till en betydande aktör på svensk arbetsmarknad. Idag har mer än en miljon medarbetare i Sverige tillgång till en Benify-portal.

– Vi följer samhällsutvecklingen noggrant och för en nära dialog med såväl politiker som arbetsgivare. Vårt mål är att ta fram ännu mer relevanta lösningar som bidrar till ett mer hållbart arbetsliv och därmed till ett bättre samhälle för oss alla, avslutar Joel Heister.