”Tillsammans skapar vi bättre lösningar”

”Stora Samhällsgalan är en bra arena för att belysa välfärdsutmaningarna, visa vilka aktörerna är och hur vi kan samverka kring lösningar.” Så sammanfattar Malin Appelgren, chef för tillväxt på Vardaga och Nytida, varför de valde att vara med som partner.

– Genom att kommuner och andra samhällsaktörer samverkar kan vi hitta bättre lösningar. Med en åldrande befolkning kommer ju behoven bara att öka, och vi som specialiserar oss på att bygga och driva omsorgsboenden kan bidra med mycket kunskap!

Det har blivit allt vanligare att Vardaga ansvarar för både byggande och drift av nya äldreboenden. När kommunen har begränsade möjligheter att göra en så pass stor investering kan ett samarbete vara en bättre lösning.

Det finns andra fördelar, menar Malin Appelgren.

─ Förutom investeringskostnaderna är byggnationen av ett äldreboende ett stort projekt som både kräver resurser och erfarenhet för att bli riktigt bra. Med vår expertis kan vi möta speciella målgruppers behov på ett sätt som enskilda kommuner kan ha svårt att klara. Vardaga har lång erfarenhet av omsorg. Vi bygger ungefär tio nya boenden varje år och på så sätt har vi lärt oss hur man utformar både fastigheter och verksamheter som funkar, både när det gäller de boendes behov och personalens möjligheter att utvecklas och verka.

─ Vår utgångspunkt när vi bygger ett äldre- eller stödboende är att vi skapar någons hem, inte en arbetsplats. Med det synsättet lägger vi grunden för en god kvalitet och nöjda omsorgstagare, avslutar Malin Appelgren.

Vardaga driver 75 äldreboenden runt om i Sverige, och systerföretaget Nytida har drygt 350 verksamheter till stöd för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning och psykosocial problematik. De ingår tillsammans i företagsgruppen Ambea.