”FTI är en del av samhällsbygget”

Kent Carlsson, vd FTI Förpackningsinsamlingen

Kent Carlsson är vd för FTI, en organisation som han menar står mitt i samhällsbygget.

– Vårt uppdrag handlar om att få in fler förpackningar och tidningar i cirkulära flöden. Det är en viktig funktion i samhället, och jag ser vår roll som både naturlig och nödvändig.

Det gäller inte minst när avgörande beslut ska fattas om nya detaljplaner, menar han.

– Då vill vi gärna vara med så tidigt som möjligt. Vi kan, med vår specialistkunskap, agera rådgivare till kommuner för att säkerställa att det finns en naturlig plats för återvinningsstationer eller andra återvinningslösningar när man bygger nytt eller förtätar. Det är inte konstigare än att el, vatten, avlopp och fiber- eller bredbandsförbindelser skrivs in.

Kent Carlsson pekar på att vi har mycket att vinna på att redan från början planera in återvinningsstationer och miljörum när nya bostadsområden planeras.<strong> </strong>Under 2017 lämnade svenska hushåll 648 000 ton förpackningar till återvinning. Det är världsklass. Och ändå behöver vi göra mer.

– Vi föreslår en ny modell för utvecklat producentansvar, som bygger på att vi tillsammans med näringslivet vill ta ett större ansvar, ett utökat producentansvar, och ge en ännu bättre service till hushållen.

Och han riktar en speciell önskan till Samhällsgalans gäster:

– Landets kommuner och landsting är stora inköpare av förpackningar och inte minst förpackade matportioner. Här kan ni ställa krav på leverantörer, att förpackningarna ska vara återvinningsbara. Det betyder att det ska vara både sorteringsbara, behandlingsbara och efterfrågade, så att returmaterialet går att sälja vidare. Då skapar vi en ”closed loop”. Hemtjänsten behöver hjälpa vårdtagaren att återvinna matförpackningarna – jag vet, lite utanför huvuduppdraget – men ack så viktiga sekunder av besöket. Det vinner alla på.