”Vi ska vara där samhället är”

Annika Ekström, fastighetschef Hemfosa

Utan partners, ingen Stora Samhällsgalan. Det är därför roligt att åter kunna välkomna Hemfosa som partner. Företagets fastighetschef Annika Ekström ser kopplingen:

– Vi arbetar nära offentlig sektor och detta ger oss en fantastisk möjlighet att på ett seriöst sätt ytterligare presentera oss som bolag och samtidigt stötta ett forum för vår målgrupp, säger hon.

Som specialister på samhällsfastigheter ser sig Hemfosa som en del av något större.

– Vi har några av Sveriges viktigaste hyresgäster. I våra lokaler arbetar lärare, poliser, vårdgivare och domare. Vi vill göra ett lika bra jobb för dem som de själva gör för samhället, säger Annika Ekström.

Stora samhällsgalan handlar ju om att samla människor som jobbar mitt i samhällsbygget, om att uppmärksamma det arbetet och lyfta goda exempel. Hur ser du på Hemfosas roll i stort när det gäller samhällsutvecklingen?

– Hemfosa ska vara där samhället är. Vi är en långsiktig fastighetsägare som förser samhället med rätt lokaler och fastigheter för de viktigaste människorna i samhället, dem som utbildar våra barn, dem som tar hand om våra äldre och dem som håller oss trygga.