”Drömjobben ska finnas i välfärden”

Fackförbundet Vision är med som partner till Stora Samhällsgalan för femte året i rad. Ordförande Veronica Magnusson pekar på möjligheten att vara med och synliggöra och lyfta goda insatser som en viktig anledning till att vara med.

– Våra medlemmar är stolta, känner stor arbetsglädje och gör viktiga insatser i välfärdssektorn varje dag. Det vill vi vara med och lyfta fram så att goda insatser belönas, säger hon.

Visions medlemmar arbetar med att administrera, utveckla och leda välfärden, till exempel som utredare, administratörer och chefer.

– Som fackförbund har vi en viktig roll att stödja våra medlemmar så att de får ut så mycket som möjligt av sitt arbetsliv. Det handlar om att medlemmarna ska kunna utvecklas i sitt yrke och bidra till verksamhetens kvalitet.

Vision arbetar aktivt för ett mänskligt arbetsliv, där ledarskapet är en av flera nycklar. Här menar Veronica Magnusson att välfärdens arbetsgivare måste bli bättre på att omhänderta medarbetarnas kompetens och engagemang. För att det ska kunna ske krävs ett närvarande chefskap.

– Chefer behöver tid och ett rimligt antal medarbetare för att kunna involvera sina medarbetare. Det är också viktigt för att förebygga stress och ohälsa, säger hon.

– I det arbetet har Vision varit pådrivande och påverkat genom opinionsbildning och initiativ runtom på arbetsplatserna. Vi ser nu resultat i form av att allt fler kommuner, landsting och regioner jobbar med att ta fram riktmärken för hur stora personalgrupper chefer kan ha.