Förra årets vinnare

Under Stora Samhällsgalan 2016 delades priser ut till Årets Superkommuner, och dessutom belönades projekt i klasserna Årets Samhällsbyggare, Årets Välfärdsförnyare och Årets Samhällsentreprenör.

Årets Superkommuner är ett försök att fånga in och väga samman ett antal framgångsfaktorer i kommunal utveckling. Hur ser den kommunala ekonomin ut? Vilka resultat uppnås i skolan? Hur många personer väljer att flytta dit från övriga landet?

Solna, 2016 års storstadskommun

Höör, 2016 års täta kommun

Åre, 2016 års landsbygdskommun

Utmärkelsen Årets Superkommun bygger på strikta beräkningar. Kommunernas utveckling och förutsättningar på åtta områden undersöks. Kommunernas resultat sammanvägs och poängsätts. Rankningen görs i tre separata kommunkategorier: storstadskommuner, täta kommuner och landsbygdskommuner. Indelningen bygger på myndigheten Tillväxtanalys modell. Den som placerar sig främst i sin kommunkategori är en Superkommun.

Konkurrensen om segern i de tre jurybedömda klasserna var hård.  Juryn hade ett 60-tal kandidater att ta ställning till.

Vinnare i klassen Årets Samhällsbyggare blev Upplands Väsby kommun, som har utvecklat ett poängsy­stem i bostadsbyggandet som ger innovativa byggherrar rabatt på markpriser. Systemet är en del i Fyrklövern, ett projekt som ska ge 2 200 nya bostäder. Som grund för systemet ligger ett omfattande idéarbete, kallat Väsby Labs, där invånare, organisationer och andra kommit med förslag.

– Det engagerade väldigt mycket folk. Flera hundra idéer kom in som var realistiska att genomföra, säger Alarik von Hofsten, projektledare för Fyrklövern.

Förslagen bakades ihop till krav eller önskemål från kommunens sida, som sedan ligger till grund för prissättningen på marken. Ju fler förslag som byggherren genomför, desto större rabatt på markpriset. Läs mer om Upplands Väsbys modell här.

Priset Årets Samhällsentreprenör gick till IT-guide, som skapar möten mellan nyanlända unga med IT-kunskaper och svenska seniorer med bristande IT-kunnande.

Projektet initierades 2010 via två unga deltagare i ett mentorprogram för nyanlända svenskar som ville ha en fortsättning, någonting att göra under sommaren. På frågan vad de i så fall är bra på svarade de: ”Datorer!”

IT-guides grundare Gunilla Lundberg funderade då på vilka som kan tänkas finnas hemma under sommaren och ha ett intresse av ökade internetfärdigheter. IT-guide föddes när hon kom på svaret på frågan: svenska seniorer.

– Både ungdomarna som jobbar som IT-guider och seniorerna gillar det här, visar det sig. De har mycket att lära av varandra, säger Gunilla Lundberg.

I sommar kommer verksamheten att finnas i Karlskoga, Nynäshamn, Lindesberg och Örebro. IT-guide tror att det finns goda möjligheter för verksamheten att växa. Läs mer här.

Till Årets Välfärdsförnyare utsågs det sociala avtal, utfallskontrakt som det kallas, som tecknats mellan Norrköpings kommun och investeringsbolaget Leksell Social Ventures. Syftet med kontrakten är att stötta utsatta barn och minska risken för utanförskap.

Utfallskontrakt hamnar inom ramen för det som kallas sociala investeringar, med idén att tidiga förebyggande åtgärder ger stora långsiktiga vinster, både mänskliga och ekonomiska. Samarbetet i Norrköping är det första med en extern finansiär.

Leksell Social Ventures satsar 10 miljoner kronor i projektet. Bolaget är garanterat att få tillbaka 4 av dessa. Som mest kan det få tillbaka 12 miljoner. Eventuell vinst återinvesteras.

– Vi har ett filantropiskt mandat, men vi är ett företag. Om vi kan få betalt för goda resultat kan kapitalet göra gott om och om igen, säger Henrik Storm Dyrssen, vd för Leksell Social Ventures.

Här kan du läsa mer om Norrköping och Leksells projekt.

SE ALLA BILDER FRÅN STORA SAMHÄLLSGALAN