onsdag8 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

Vi ställer inte någon på gatan – men vi ställer krav

Norrköpings kommun kan göra mer för att minska de negativa konsekvenserna av trångboddhet. Vi har exempelvis beslutat att vårt kommunala bostadsföretag, via hyreskontrakten, ska begränsa antalet boende i en lägenhet. Vi vill också utnyttja miljöbalken för att kunna inspektera om en specifik bostad kan anses vara hälsovådlig eller inte.

Publicerad: 29 augusti 2018, 03:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

BostäderBostadsbristenBostadspolitikNyanländaHyresrätterEbo-lagen

I 255 av landets 290 kommuner finns det för få bostäder. Bostadsbristen är allvarlig oavsett var den uppstår men är extra allvarlig i de kommuner som har ett högt flyktingmottagande eftersom den där leder till trångboddhet. Listan med exempel på negativa konsekvenser av att människor bor trångt kan göras lång. Barn som inte får den ro och trygghet de behöver. Familjer som lever under stress, eftersom de inte vet hur länge de får bo kvar. Familjer som tvingas skuldsätta sig för att köpa svarta hyreskontrakt och så vidare.

De mest utsatta i samhället är också de som har svårast att få en bostad. Problemet är störst inom gruppen nyanlända. Risken för att samvetslösa personer profiterar på redan utsatta människor är uppenbar. Sätten är många, vinstmöjligheterna är stora och risken för upptäckt är liten.

På senare tid har flera förslag lagts på hur vi ska komma tillrätta med problemet. Utredningen ”Hyresmarknad utan svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning” föreslog att olovlig andrahandsuthyrning skall kriminaliseras. ”Mottagningsutredningen” har föreslagit att i vissa kommuner ska ett boende godkännas innan en asylsökande kan bli ”egenbosatt”. Vi välkomnar förslag på ny lagstiftning men har dessutom insett att det finns mycket vi kan göra själva. Med kunskap om hur utnyttjandet går till så kan vi redan nu och inom ramen för befintlig lagstiftning åstadkomma mycket.

En känslig fråga har varit om man i hyreskontrakt ska kunna stipulera hur många personer som får bo i en lägenhet. Om antalet boende kunde begränsas och kontrolleras så skulle många risker för utnyttjande kunna undvikas. Vi väljer att tolka lagstiftningen så att denna möjlighet redan finns i dag. Vi har därför beslutat att vårt kommunala bostadsföretag ska införa sådana begränsningar. Vi rekommenderar de privata hyresvärdarna i Norrköping att göra samma sak.

Ett annat exempel är att vi vill utnyttja miljöbalken för att kunna inspektera om en specifik bostad kan anses vara hälsovådlig. På så sätt kan vi skaffa oss tillträde till lägenheten för att kontrollera hur de som bor där har det. Vi kan tänka oss att tillskjuta pengar så att detta kan ske utan att avgiften för tillsynen behöver tas ut från fastighetsägaren.

I vårt arbete har det blivit övertydligt att man skulle kunna åstadkomma mycket med bättre samarbete mellan berörda myndigheter. Ett exempel från Norrköping är att det här finns lägenheter där över 50 personer är folkbokförda. Vilken samhällelig instans som har ansvar för att åtgärda detta uppenbara missförhållande är långt ifrån självklart. Genom samarbete mellan kommun, skattemyndighet, polis med flera tror vi att det går.

Den viktigaste åtgärden är ändå att bostadsföretagen själva arbetar systematiskt med att upptäcka och beivra missförhållanden i det egna beståndet.  Några allmännyttiga bostadsföretag – bland annat Hyresbostäder AB i Norrköping – lägger ner stora resurser på detta och har blivit väldigt duktiga. Om man som fastighetsägare enbart nöjer sig med att hyran kommer in i tid, kommer vi inte tillrätta med problemen.

När kommunen vidtar åtgärder som ”stör ut” oseriösa aktörer så måste vi självklart samtidigt vara beredda att ta ansvar för dem som på grund av våra åtgärder riskerar bli av med den bostad de hade. I Norrköping ställer vi inte någon på gatan. Vi måste både kunna ta vårt ansvar för alla som bor i vår kommun – samtidigt som vi motverkar kriminalitet och utnyttjande.

Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande (S) Norrköping

Martin Andreae, kommundirektör Norrköping

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev