Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

V: Tre krav för fler hyresrätter i storstäderna

Bostadsbyggandet ökar – men det byggs inte tillräckligt många hyresrätter. Vänsterpartiet i Stockholm, Göteborg och Malmö ställer tre konkreta krav på regeringen – bland annat ändringar i plan- och bygglagen så att kommunen kan reglera upplåtelseform.

Publicerad: 13 mars 2017, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Belöna kommuner som bygger hyresrätter, föreslår vänsterpartister i de tre storstäderna.


Ämnen i artikeln:

HyresrätterDetaljplanerBostadsbyggandeVänsterpartiet

Hela landet lider av bostadsbrist. Värst är bristen i storstadsregionerna, där merparten av bostäderna kommer att behöva byggas.

De tre storstadskommunerna står inför stora förändringar när fler söker sig dit för att jobba och studera. De bostäder vi bygger idag kommer vara avgörande för vilka som kan bo i våra städer i framtiden.

Vi tror att hyresrätten har en avgörande roll för ett samhälle som håller ihop. Alla kan bo i hyresrätt, också de som inte har stora summor pengar på banken. Hyresrätten kan fördelas efter kötid, vilket ger mer blandade bostadsområden än om bostäder bara fördelades till dem som har råd att betala mest. Det gör att fler unga kan flytta hemifrån och färre personer utelämnas till den osäkra andrahandsmarknaden.

Vi i kommunerna har ett stort ansvar för att planera för bra bostäder, skolor och annan samhällsservice. Men med vår erfarenhet från kommunpolitiken i Sveriges tre största städer ser vi områden där staten måste kliva in och göra förändringar.

Hyresrätter redan i detaljplan. I dag kan kommunen endast ställa krav på vilken typ av bostäder som ska byggas i exploateringsavtal om kommunen själv äger marken och sedan säljer eller upplåter den med tomträtt. I kommuner där privata aktörer äger stora delar av marken blir det ägaren som bestämmer om det ska byggas hyresrätter eller bostadsrätter. Frågan om upplåtelseform är politisk och avgör vem som kommer att kunna bo och leva i staden, och hyresrätten öppnar den möjligheten för fler. Därför vill vi se ändringar i plan- och bygglagen som ger kommunen rätt att i detaljplanen reglera upplåtelseform och på så sätt styra mot fler hyresrätter.

Inför regionala byggmål med krav på att alla kommuner ska bygga. Bostadsbristen är regional, men vissa kommuner tar ett större ansvar än andra för byggandet. Villatäta kommuner runt våra storstäder vill inte släppa in nya invånare genom att bygga hyresrätter. Det skapar segregation mellan kommuner i storstadsregionerna och det måste ändras. Därför föreslår vi att staten sätter bindande regionala byggmål som fördelas ut på kommunerna med hot om sanktioner för de kommuner som inte tar sitt ansvar för bostadsbristen.

Belöna kommuner som bygger hyresrätter. När markvärdena kryper uppåt får hyresrätten svårt att konkurrera med bostadsrätten om marken. Trots att bostadsbristen till stor del är en brist på hyresrätter blir det lätt en ekonomisk belastning för kommunen jämfört med att sälja mark till bostadsrätter. Här kan staten gå in och ekonomiskt gynna de kommuner som bygger hyresrätter för att på så sätt göra valet mellan att bygga hyresrätter eller bostadsrätter till en politisk fråga och inte en ekonomisk.

Vi bör se till att dagens bostadspolitik möjliggör att vi får blandade städer där människor med olika inkomster har råd att bo och där hela storstadsregionerna tar sitt ansvar för bostadsbyggandet. Regeringen måste ge oss i kommunerna de rätta verktygen så att vi kan bygga för alla - och se till att alla bygger.

Ann-Margarethe Livh, bostadsborgarråd (V) Stockholm

Hanna Thomé, oppositionskommunalråd (V) Malmö

Marie Lindén, ledamot (V) i AB Framtiden Göteborg

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev