tisdag6 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

Utforma städer så att flickor kan känna sig trygga!

Tonårsflickor och unga kvinnor i storstäder är otrygga. En anledning är att många städer inte är utformade efter deras och många andras behov av trygg och välfungerande kollektivtrafik, säkra parker och gångvägar. I dag, på FN:s dag för världens städer, uppmärksammar vi den viktiga roll städerna spelar.

Publicerad: 31 oktober 2018, 08:43

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det behövs ett långsiktigt arbete som flyttar fokus från flickors eget ansvar för sin säkerhet till omgivningens ansvar, menar skribenterna. Foto: Luca Lorenzelli, Colourbox / Lisa Hydén / Plan International


Ämnen i artikeln:

Hållbart byggandeOjämlikhetUngaVåld mot kvinnorStatistikStorstäderSexuella övergreppKollektivtrafikStadsplanering

Världen blir alltmer urbaniserad. Idag bor över hälften av befolkningen i städer, en andel som inom bara några decennier väntas öka till 80 procent. Det innebär växande utmaningar om vi vill skapa hållbar utveckling – inte minst för tonårsflickor och unga kvinnor.

Världens städer står för omkring tre fjärdedelar av alla utsläpp och har en avgörande roll i arbetet för att skapa hållbar utveckling. Samtidigt måste vi, om vi vill nå de globala målen också tackla andra problem som städer brottas med – som växande ojämlikhet. För att skapa hållbara och mer inkluderande städer måste därför utmaningar som trygghet och säkerhet adresseras.

En färsk studie från Plan International, baserat på intervjuer med experter i 21 städer runt om i världen, vittnar om att mäns sexuella våld och trakasserier är det största hindret för flickors och unga kvinnors rörelsefrihet.

Statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå) visar på samma situation i Sverige – också här är tonårsflickor och unga kvinnor i storstäder mest otrygga. Exempelvis uppger hela 27 procent i åldern 16–24 år i storstäder att de utsatts för sexualbrott under det senaste året.

Den här otryggheten, i kombination med sociala normer som dikterar vad flickor och unga kvinnor förväntas göra, begränsar tjejer i storstäder. Brist på trygg och prisvärd kollektivtrafik spär på ytterligare, eftersom vi vet att flickors och unga kvinnors rörelsefrihet – och därmed möjlighet att delta i samhället på lika villkor – är väsentlig för ökad jämställdhet. Plan International har därför skräddarsytt långsiktiga program i ett tiotal städer i globala syd för att förändra staden utifrån flickors behov.

Bland annat har busschaufförer i Delhi utbildats i att agera mot sexuella ofredanden. I Hanoi har unga tjejer använt dataspelet Minecraft för att ge förslag på hur staden kan utformas och i Kampala lanserades en kampanj för att öka tjejers säkerhet och inkludering. I alla städer leder Plan International dessutom ungdomsgrupper för jämställdhet samt samarbetar med beslutsfattare för att de ska prioritera tjejers behov högre vid stadsplanering.

På ett liknande sätt utgår tankesmedjan Global Utmaning från tjejers perspektiv i ett pilotprojekt i Botkyrka kommun söder om Stockholm, där de utvecklar verktyg för att omvandla vad som anses vara mindre attraktiva stadsdelar tillsammans med tonårstjejer, kommunanställda, arkitekter, forskare, företag och organisationer. Projektet syftar till att skapa en mer inbjudande stadsmiljö som fungerar för alla – men utifrån unga tjejers behov och prioriteringar.

Många av dagens stadsmiljöer har planerats utifrån behoven hos medelålders, välbeställda män. En stad som också utgår från tjejers behov – med trygg och välfungerande kollektivtrafik, säkra parker och gångvägar och fler platser och aktiviteter för barn och unga – fungerar för fler och är mer hållbar.​

Detta förutsätter ett långsiktigt arbete som flyttar fokus från flickors eget ansvar för sin säkerhet till omgivningens ansvar, exempelvis genom arbete med beteendeförändringar hos allmänheten, med fokus på män och pojkar.

Därför uppmanar vi beslutsfattare i den kommande regeringen men också i kommuner, landsting, näringsliv och civilsamhället att på allvar ta ansvar för stadsmiljön.

Vår gemensamma framtid hänger på det.

Elin Andersdotter Fabre, programansvarig Hållbara Städer, Global Utmaning

Mariann Eriksson, generalsekreterare Plan International Sverige

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev