Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

”Utan allmännyttan stannar Stockholm”

Stockholmsregionen behöver en stark allmännytta för att kommunerna ska kunna leva upp till sitt bostadsförsörjningsansvar. Därför är den pågående nedprioriteringen i många kommuner obegriplig.

Publicerad: 3 juli 2017, 08:25

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

BostäderHyresgästföreningenHyresrätterBostadsbristen

Stockholm är en attraktiv storstadsregion men präglas av bostadsbrist och framför allt brist på hyresrätter. Detta gör att regionen går miste om många miljarder kronor varje år i utebliven tillväxt. Arbetsgivare har svårt att rekrytera arbetskraft och många tvingas tacka nej till jobb och utbildning. Bostadsbristen och bristen på hyresrätter är en bromskloss för Stockholms utveckling.

Allmännyttans betydelse i sammanhanget är mycket stor. De kommunalt ägda bostadsbolagen är tillsammans med den egna marken de starkaste verktyg kommunpolitiker har för att kunna bedriva en kraftfull bostadspolitik och leva upp till ansvaret för bostadsförsörjningen för sina nuvarande och kommande invånare.

Hyresgästföreningen region Stockholm upplever trenden runt om i regionen som synnerligen oroande och mycket bekymmersam. I flera kommuner har den politiska ledningen beslutat dela upp bolagen i flera delar och bolaget med bostäder görs till en finansiell svartepetter.

Huge Fastigheter AB är det senaste i raden av kommunala bostadsbolag i Stockholmsregionen som brandskattas av sin ägare Huddinge kommun. Det nu välskötta och lönsamma bolaget delas i två delar; Huge Bostäder AB och Huddinge Samhällsfastigheter AB, där det förra i huvudsak tar hand om bostäder och det senare lokaler där kommunen idag är hyresgäst. Det nya bostadsbolaget missgynnas ekonomiskt och får endast behålla en mindre del av det totala kapitalet. Huge Bostäder AB tappar i finansiell styrka och får därigenom svårare att klara sin planerade nyproduktion och det stora upprustningsbehov som finns i det befintliga bostadsbeståndet. Bolaget tappar samtidigt intäkter och överskott från uthyrningen av lokaler så lönsamheten kommer att försämras i det nya Huge Bostäder AB.

Huddinge Samhällsfastigheter AB har vid delningen gynnats vid fördelningen av kapitalet på bekostnad av bostadsbolaget och dess hyresgäster. En anledning är att den politiska ledningen kommer att ta ut 900 miljoner kronor som oavkortat ska gå till investeringar av gator och vägar samt kommunens del i medfinansieringen av Spårväg syd. Allmännyttans hyresgäster får alltså betala infrastruktursatsningar både genom hyran och via skattsedeln.

Men Huddinge kommun är inte den enda kommunen i Stockholmsregionen där det pågår reducering eller avveckling av allmännyttan, det är en trend som kanske är mer politiskt än ekonomiskt betingad. På Lidingö har Lidingöhem bildat flera olika nya bolag i syfte att paketera sina fastigheter inför utförsäljningar av skattetekniska skäl. Men när processen är klar har man avvecklat sitt kommunala bostadsbolag och allmännyttan finns inte längre på Lidingö. Anledningen är att kommunens infrastruktursatsningar behöver finansieras, och än en gång är det hyresgästerna i allmännyttan som ska betala istället för att alla invånare gör det via skattsedeln.

I Sollentuna pågår också en delning av det kommunala bostadsbolaget Sollentunahem. Det nya bostadsbolaget blir genom delningen ett mindre lönsamt bolag. I samband med delningen ska också 2 000 av allmännyttans lägenheter säljas till privata fastighetsägare.

Att kommuner runt om i Stockholmsregionen väljer att reducera eller avveckla sina bostadsbolag får också konsekvenser när det gäller kommunernas bostadsförsörjningsansvar. För att få tillgång till lägenheter för sociala ändamål eller för nyanlända, blir det allt vanligare att kommuner köper bostadsrätter på den öppna marknaden, ofta för mångmiljonbelopp. Ett exempel på detta är Sundbyberg där kommunen avser att köpa bostadsrätter för mer än 40 miljoner kronor i samband med att det egna kommunala bostadsbolaget Förvaltaren ombildar till bostadsrätter. Ett annat exempel är Nacka kommun som på senare tid köpt bostadsrätter för sociala ändamål för över 30 miljoner kronor. Nacka saknar sedan många år allmännytta.

Denna nedprioritering av allmännyttan är också obegriplig ur ett ekonomiskt perspektiv, eftersom kommunerna tar ut den värdeökning som byggts upp under många år, för att använda till andra kommunala verksamheter och investeringar men man missar helt den framtida värdeökningen, och tappar en stor del av rådigheten över den lokala bostadssituationen.

I bostadsbristens Stockholm behövs en stark allmännytta som ett av verktygen för att kommunerna ska kunna leva upp till sitt bostadsförsörjningsansvar. En god bostad till en rimlig kostnad kommer att bidra till Stockholmsregionens utveckling och tillväxt. Unga kan flytta hemifrån, företag får enklare att rekrytera och regionen kan fortsätta att växa. Hyresgästföreningen region Stockholm är beredd att samverka med kommunerna i det arbetet.

Simon Safari, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev