Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

Tre konkreta saker som får fart på byggandet

Politikerna sätter upp ambitiösa mål för hur många bostäder som ska byggas. Men för att nå målen krävs rätt förutsättningar och här har kommunerna en viktig roll. Sveriges Byggindustrier har sammanställt en lista med konkreta åtgärder om kommunerna vill bygga mer.

Publicerad: 15 juni 2015, 08:53

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ska Sverige få en fungerande bostadsmarknad för alla krävs en rad åtgärder.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

BostadsbristenHållbart byggandeBostadsbyggande

REPLIK. Det råder bostadsbrist i över hälften av landets kommuner, konstaterar tre miljöpartistiska kommunalråd i Dagens Samhälle. Även om den växande bostadsbristen i sig inte är någon nyhet, är det bra att den uppmärksammas. Enligt Boverkets prognos behöver det byggas nära 600 000 nya bostäder för att möta behoven. Men ska det bli verklighet krävs att Sverige får en fungerande bostadsmarknad för alla. Här finns mycket som landets kommuner kan göra.

Dagens bostadsmarknad är ett växande problem för de unga. Det gör det svårare att hitta nytt jobb och tvingar studenter att tacka nej till utbildningar. I första hand är det förstås ett problem för de som drabbas, men det är också ett problem för svensk tillväxt och välfärd. Ska människor få jobb och utbildning behövs också bostäder. Sist och slutligen är detta ett ansvar för kommunerna.

I lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar står det att kommunen ska planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder.

Ska Sverige få en fungerande bostadsmarknad för alla krävs en rad åtgärder. Det handlar om att skapa en ökad rörlighet på bostadsmarknaden och åtgärder som underlättar för kapitalsvaga hushåll att skaffa sig ett boende.

Men vi måste också säkerställa förutsättningarna för en långsiktigt hållbar, jämn och ökande produktion av bostäder. Här har kommunerna en mycket viktigt roll. Sveriges Byggindustrier har därför ställt samman en lista med tre konkreta åtgärder som kommunerna borde arbeta vidare med om man vill öka bostadsbyggandet.

1. Verka för ökade regelreformer. Plan- och bygglovsprocessen är en process som i storstadsområdena tar tid. I dag kan det ta sju till tio år från idé till färdig bostad. Därför är det viktigt med fortsätta reformer som kortar ner tiden från idé till färdig bostad.

Plan- och bygglovsprocessen innehåller många moment som alla bör granskas med utgångspunkt i att förenkla och förtydliga beslutsprocessen. Om inte det sker är risken annars stor att det leder till ökade kostnader för de boende som får betala notan via hyror, månadsavgifter, lån eller eget kapital.

2. Håll tillbaka kommunala särkrav. Ett ökat industriellt byggande är en förutsättning för att producera bostäder till priser som attraherar breda grupper av människor. Olika kommunala krav driver upp kostnader och minskar exploateringsgraden. Därför är det viktigt att kommunerna inte försöker kringgå förbudet mot att ställa egna tekniska egenskapskrav.

3. Säkerställ resurser och kompetens. Brist på handläggare på kommunal nivå fördröjer hantering av plan- och bygglov. Brist på personal hos byggföretag av vissa arbetsgrupper typ platschefer skapar flaskhalsar i produktionen. Utbildningarna behöver anpassas bättre till företagens behov.

Den senaste tiden har allt fler uppmärksammat behovet av ett ökat bostadsbyggande. Våra politiker har också satt upp ambitiösa mål för hur många bostäder som ska byggas. Men målen i sig kommer inte att räcka. Ska våra unga får en egen bostad krävs att man också skapar rätt förutsättningar. I annat fall riskerar bostadsbristen bara att växa.

Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev