Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

Trähus inte alltid bästa lösningen

Tänk om det vore så enkelt som att lösningen på ett mer hållbart och effektivt byggande är att bara bygga med ett visst byggmaterial. Men så enkelt är det inte. Varje projekt har sina krav och förutsättningar och det handlar snarare om rätt material på rätt plats.

Publicerad: 22 mars 2017, 13:02

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Klimatkrav för byggnadsverk måste vara byggmaterialneutrala, svarar Svenskt Betongs vd.


Ämnen i artikeln:

BostadsbyggandeKlimatMiljö

REPLIK I ett debattinlägg i Dagens Samhälle den 16 mars skriver Roberto Crocetti med flera att de vill att det ska ställas krav på att fler hus byggs i trä. I artikeln anges en rad argument för förslaget att förespråka trä framför andra byggmaterial. Dessa argument kan starkt ifrågasättas, särskilt utifrån att de ensidigt talar till träs fördelar. Att dra generella slutsatser kring olika aspekter är vanskligt.

Särskilt om man hänvisar till studier som jämför äpplen med päron. Författarna anser också att byggande med låg klimatpåverkan är en förbisedd fråga samt efterlyser mer forskning kopplat till bioekonomi.

Historiskt har fokus då det gäller en byggnads klimatpåverkan legat på drifstskedet och energiförbrukning. Men sedan ett antal år tillbaka är det även ett ökat fokus på själva produktionsfasen av en byggnad. Det pågår idag forskning inte minst inom ”Smart Built Environment” kring bland annat livscykelperspektiv och också kopplat till digitalisering. Under flera år har representanter från betong, stål och trä arbetat fram metoder och modeller som alla kan stå bakom för att kunna gå vidare med livscykelanalyser och i förlängningen kravställande då det gäller en byggnads klimatpåverkan.

För oss är det självklart att det ska vara transparanta modeller som inte är beroende av vem som utför beräkningar eller gör avgränsningar och att det är baserat på vetenskapliga fakta. Det måste vara likvärdig kvalitet som avses och som också håller över tid.

I artikeln hänvisar Roberto Crocetti med flera till en studie med livscykelanalys av trähus i Sundbyberg. Det är en intressant studie som ger många fakta men det är inte studie som det går att dra generella slutsatser utifrån. Som ett exempel kan nämnas att den studien skulle få ett annat resultat för betonghusen med lägre klimatpåverkan om dagens cement och betongrecept används i beräkningarna. Det pågår även andra studier inom området bland annat Riksbyggens projekt Brf Viva där SP/RISE nyligen släppte en rapport med resultaten från den studien där ett faktiskt byggprojekt studerats och där olika alternativ med betong respektive trä jämförts.

Jag kan förstå att Roberto Crocetti med flera väljer att inte hänvisa till den studien i sitt debattinlägg eftersom rapportens slutsats är att det inte är någon skillnad mellan betong och trä över en livscykelperiod på 100 år. För så är det – menar vi allvar med att det som byggs ska vara hållbart behöver det ses ur ett livscykelperspektiv och inte bara ur en fas av livscykeln. Det som jämförs ska även vara likvärdig kvalitet och funktion sett över hela livscykeln.

Artikelförfattarna vill se klimatkrav för byggnadsverk ställda som prestandakrav. Det är en intressant frågeställning som även vi i betongbranschen ser som en möjlig väg framåt. Men då är det självklart för oss att kraven ska vara byggmaterialneutrala och inte styra mot ett enskilt byggmaterial.

Behovet av nya bostäder till år 2025 uppskattas av Boverket till över 700 000. Tänk om det vore så enkelt som att lösningen på ett mer hållbart och effektivt byggande är att bara bygga med ett visst byggmaterial. Men så enkelt är det inte. Varje projekt har sina krav och förutsättningar och det handlar om rätt material på rätt plats utifrån det specifika projektet baserat på korrekt och vetenskaplig fakta.

Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong, adjungerad professor KTH

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

BostadsbyggandeKlimatMiljö

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev