tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

Tillsammans har vi fått igång byggandet i Sverige

En handlingskraftig regering gör ibland tillfälliga lösningar för problem som annars skulle ta åratal att lösa. Kritiken från M blir i det ljuset helt obegriplig, särskilt som en del av lösningarna sker i överenskommelse med oppositionen, skriver Peter Eriksson (MP) i en replik.

Publicerad: 9 februari 2017, 04:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det byggs idag fler hyresrätter än bostadsrätter. Det tillsammans med åtgärder för ökad rörlighet förbättrar bostadsmarknaden, skriver Peter Eriksson.


Ämnen i artikeln:

BostäderHållbart byggandeBostadsbyggandeBostadspolitikRegeringen

Replik. Regeringens prioritering och kraftansträngning för att fler bostäder ska byggas har gett resultat. I år är prognosen att det byggs 67 000 bostäder över hela landet. Långsiktig planering och förbättringar av regelverk och lagar som håller över tid är ett signum för regeringens bostadspolitik. En handlingskraftig regering tar också möjligheten att ibland göra tillfälliga lösningar för problem som annars skulle ta åratal att lösa. Kritiken från M (Thalén Finné och Jonsson) blir i det ljuset helt obegriplig, särskilt som en del av de lösningarna sker i överenskommelse med oppositionspartierna.

Den moderatledda regeringen var inte handlingskraftig nog för att bostadsbyggnationen skulle vara tillräcklig. Under Moderaternas åtta regeringsår 2007-2014 byggdes det mellan 19 500 och 32 000 bostäder per år. Det var alldeles för få. Istället för att agera klokt så gjorde Moderaterna tvärtom. Flera regeringsbeslut förvärrade bostadssituationen, inte minst på skatteområdet. I Stockholm ombildades allmännyttans hyresrätter till bostadsrätter på ett oansvarigt sätt. Det faktum att flera moderatledda kommuner i tillväxtområden motarbetade nya bostäder gjorde saken än värre.

Det är kombinationen av en aktiv regering, ansvarstagande kommuner, byggbranschen som anstränger sig och en positiv ekonomisk konjunktur som gjort det möjligt att öka byggandet runt om i landet. 2016 var det bästa nybyggnadsåret sedan 1991.

Regeringen har infört flera ekonomiska stöd för att driva på utvecklingen. 6 miljarder kronor per år har avsatts. Det handlar om att bygga nya hyresrätter, studentbostäder, seniorbostäder och om att modernisera bostadsområden och befintliga bostäder. Det byggs idag fler hyresrätter än bostadsrätter. Det tillsammans med åtgärder för ökad rörlighet förbättrar bostadsmarknaden.

Den höga byggtakten gör att behovet av arbetskraft är stort. I somras tillsatte regeringen två kompetenssamordnare. Jag tog nyligen emot deras omfattande rapport med förslag på hur arbetskraftsefterfrågan kan mötas. En viktig åtgärd är att öka det industriella bostadsbyggandet. Svensk industriproduktion av trähus växer. Det är numera inte bara villor utan även flerbostadshus som tillverkas av trä. Det pressar priserna och gör stor klimatnytta.

Dagens nivå av bostadsbyggande behövs under flera år framöver. Regeringen jobbar därför med att genomföra den 22-punktslista som vi presenterade i somras. Den innehåller åtgärder för sänkta byggkostnader, ökad tillgången på byggbar mark, kortare ledtider, fler hyresrätter och stärkt finansiering.

Bara under den senaste månaden har följande beslut tagits:

Uppdrag till Boverket för att skapa enhetligt arbetssätt så att detaljplaner kan göras tillgängliga digitalt för olika aktörer; uppdrag till statskontoret att ta fram åtgärder som underlättar för privatpersoner att hyra ut del av sin bostad; uppdrag till Lantmäteriet att minska handläggningstiderna; tillsatt förhandlingsperson för att få loss statlig mark för bostadsbyggande; tillsatt särskild utredare för att utveckla översiktsplaneringen; lagt förslag på lagändring om tillfälliga bostäder; tillsatt utredning för att se över kreditgarantisystemet och ta fram förslag på system för statliga topplån för bostadsbyggande, vilket är viktigt inte minst på landsbygden.

Flera viktiga åtgärder för fler bostäder är redan genomförda. Vi har sedan ett 1,5 år infört en ny bullerförordning som underlättar nybyggnation. Kraven på kommunerna och länsstyrelserna att planera för fler bostäder har ökat. Exempelvis har den statliga byggbonusen bidragit till att bostadsförsörjningsprogram tagits fram i Sveriges kommuner och översiktsplaner aktualiserats.

Sverige byggs ut och det ska vi fortsätta med. Vi ska göra det på ett klimatsmart och socialt hållbart sätt. Bostadsförsörjningen är och förblir ett kommunalt ansvar men jag lovar att fortsätta vara aktiv som bostadsminister för att vi ska klara av utmaningarna.

Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister (MP)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev