Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

Ta frågan om bindande bostadsmål på allvar

Färska siffror från SCB visar att bostadsbyggandet i Stockholmsregionen ökar. Förra året byggdes totalt 12 352 bostäder, en ökning med 30 procent jämfört med 2014. Det är glädjande - men räcker inte. Socialdemokraterna i Stockholms län vill att regeringen ser över möjligheten att göra kommunernas bostadsbyggnadsmål i den regionala utvecklingsplanen bindande.

Publicerad: 23 maj 2016, 04:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

S i Stockholms län vill att regeringen ser över möjligheten att göra kommunernas bostadsbyggnadsmål i den regionala utvecklingsplanen bindande.


Ämnen i artikeln:

BostadspolitikStockholmSocialdemokraternaRegionerTillväxtBostadsbristen

En av Stockholmsregionens största utmaningar är bostadsbristen. Byggtakten i Stockholmsregionen varierar tydligt mellan länets kommuner där Haninge är med och utvecklar regionen med hela 892 bostäder medan Danderyd ligger i bottenligan med endast 12 byggda bostäder under 2015. Bostadsbyggandet ligger fortfarande långt ifrån behovet på 400 000 nya bostäder i länet fram till 2030.

Det kan inte vara så att hälften av länets kommuner ska ta hela ansvaret för bostadsbyggandet i tillväxtregionen Stockholm. Vi tar gemensamt del av regionens tillväxt och utveckling i form av nya arbetstillfällen, utbildningsplatser och infrastrukturinvesteringar. Vi måste också ta ett gemensamt ansvar för att ge fortsatt goda förutsättningar för Stockholmsregionen att utvecklas till en hållbar storstadsregion med ökad social sammanhållning och jämlika livsvillkor. Därför måste alla kommuner bidra till ett ökat bostadsbyggande.

Socialdemokraterna i Stockholms län vill att regeringen ska se över möjligheten att göra kommunernas bostadsbyggnadsmål i den regionala utvecklingsplanen bindande. Hur regler och eventuella lagförändringar ska utformas måste utredas vidare, men frågan måste tas på allvar.

I Alliansens budget för Stockholms läns landsting 2017 lyser de konkreta förslagen på hur landstinget ska bidra till ökat bostadsbyggande med sin frånvaro. Det moderatledda Stockholms läns landsting kan och bör göra betydligt mer för att stimulera bostadsbyggandet.

Tvärtemot landstingsalliansens passiva linje vill vi socialdemokrater att landstinget ska ta en aktiv roll i regionens utveckling. Vi har flera förslag på hur regionplanering och kollektivtrafikinvesteringar kan bidra till ökat bostadsbyggande. Vi vill:

Att bostadsbyggnadsamålen i den nya regionala utvecklingsplanen, RUFS 2050 blir bindande. Ska vi lyckas lösa bostadsbristen och skapa en mer jämlik region måste alla kommuner bidra.

Införa krav på att bygga bostäder för att få större kollektivtrafiksatsningar till sin kommun.

Ha en långsiktig strategisk kollektivtrafikplan som visar prioriterade investeringar fram till 2050. Det skulle underlätta kommunernas långsiktiga bostadsplanering och övrig samhällsplanering.

Skapa ett regionalt bostadsbyggnadskansli. För att underlätta och snabba på bostadsbyggandet och genomförandet av den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län.

Bilda region Stockholm. En regionbildning med utvecklad samverkan med kommunerna förbättrar möjligheterna till samlat agerande för en hållbar utveckling och ett ökat bostadsbyggande. En klar majoritet av länets kommuner är positiva till regionbildning. Vi socialdemokrater ser fram emot att Stockholms läns landsting tar nästa steg och ansöker om regionbildning hos regeringen.

Slutligen, för att komma till rätta med bostadsbristen krävs även åtgärder på statlig nivå. Det är avgörande att ansvarsfulla partier i riksdagen bidrar till att de blocköverskridande samtalen ger reellt resultat som står sig över lång tid.

Jag vill se konkreta förslag på hur staten kan stimulera ett kostnadseffektivt byggande, ökad rörlighet på bostadsmarknaden och möjliggöra för fler att köpa eller hyra sin bostad.

Jens Sjöström, oppositionslandstingsråd (S), Stockholms läns landsting

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News