tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

Sveriges Arkitekter: Vi vill ha mer debatt, inte mindre

Sverige står inför en unik situation där många bostäder ska byggas inom de kommande tio åren och för att det ska bli bra behövs ett nära samarbete och en ökad debatt mellan sakkunniga och allmänhet, skriver ordföranden för Sveriges Arkitekter i en replik till Paulina Neuding.

Publicerad: 6 februari 2017, 09:25

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Sveriges Arkitekter tror på en varierad stad med olika uttryck, en mångfald. En stad som skapar livsmiljöer där människor vill bo, skriver ordföranden för Sveriges Arkitekter.


Ämnen i artikeln:

ArkitekturBostadsbyggandeLikriktad arkitektur?

Replik. Ett mästerverk utses inte bara av arkitekter utan av människor med olika bakgrund. Om inte annat så är vår tids turistströmmar till historiska monument ett bevis på det. Människor har i alla tider uppskattat arkitektur, som på många sätt kan sägas vara en direkt konstform. Arkitektur som lyckas uppnå en hög verkshöjd får ett värde bortom tid och blir meningsfull även för kommande generationer. Det är det som berör oss och gör att vi vallfärdar till de historiska monumenten.

LÄS KRÖNIKAN: Så bara arkitekter känner igen ett mästerverk?

Paulina Neudings påstående att det skulle finnas en motsättning mellan sakkunniga och allmänhet kring synen på arkitektur tror jag inte på. Tvärtom är min erfarenhet att de flesta arkitekter blir väldigt glada när allmänheten visar intresse för arkitektur och när våra frågor diskuteras i samhället. Sverige står inför en unik situation där många bostäder ska byggas inom de kommande tio åren och för att det ska bli bra behövs ett nära samarbete och en ökad debatt mellan sakkunniga och allmänhet.

Jag kan hålla med om att mycket av det som byggs idag inte håller den kvalitet som vi arkitekter hade önskat. Det tummas på material och detaljer och de färdiga projekten är ibland långt ifrån de ursprungliga ritningarna. Att floran av arkitektur är något likriktad i Sverige kan jag nog också hålla med om. Framför allt när det gäller den omfattande och alltmer av budgetskäl standardiserade bostadsproduktionen. Tittar man däremot på villor, kulturlokaler eller infrastruktur ser variationen större ut när det gäller kvalitet, material och form.

Sveriges Arkitekter tror på en varierad stad med olika uttryck, en mångfald. En stad som skapar livsmiljöer där människor vill bo och leva i för såväl barn, vuxna och äldre. Där är fasaden på husen en av flera faktorer för att skapa hållbara och trivsamma livsmiljöer. Men vilken stil dess byggnader byggs i är inte alltid avgörande, det är kvalitet som vi ska rikta in oss på. Lyckas vi inte upprätthålla en god kvalitet som håller över tid så har arkitekturen misslyckats.

Det vi bygger idag står troligtvis kvar om hundra år. För att skapa hållbar arkitektur krävs mer än bra arkitekter. Resultatet av den byggda miljön är ett delat ansvar mellan byggherren, politiken och arkitekten – och vad konsumenten efterfrågar förstås. Uttrycken ska spegla mångfalden i vårt samhälle.

Louise Masreliez, arkitekt SAR/MSA, ordförande Sveriges Arkitekter

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev