torsdag21 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

Strandskyddet bromsar utvecklingen

Vi är inte ute efter ett totalt avskaffande av strandskyddet, men efterlyser ett antal betydande förändringar. Rätt hanterat behöver inte ett förenklat strandskydd innebära något hot mot skyddsvärda områden, skriver, Peter Tagesson, LRF Västra Götaland, och Fredrik Lindén, Turistrådet Västsverige AB.

Publicerad: 5 juli 2018, 03:10

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Vi vill öka samarbetet mellan markägare och entreprenörer för att skapa ännu högre tillväxt och ännu fler jobb och då är de vattennära anläggningarna oerhört viktiga.” Foto: Bildbyrån/CHRISTIAN ÖRNBERG


Ämnen i artikeln:

StrandskyddGlesbygdLandsbygdBesöksnäringenTurism

På pappret såg det bra ut, men i verkligheten blev det något annat. Efter snart tio år är det dags att ändra strandskyddsreglerna igen. Glädjande nog har många partier också insett detta.

Strandskyddsreformen 2009-2010 skulle innebära en lättnad i regelverket för landsbygden. Det trubbiga verktyget som skyddar alla stränder lika hårt oavsett om det behövs eller inte skulle mjukas upp.

Nu vet vi att det inte blev så. I de rättsliga prövningarna har märkliga ärenden staplats på varandra. Bönder, turistföretag, hästägare, bostadsbyggare – exemplen blir hur många som helst och det är tydligt att det behövs en ny ändring i regelverket. Vi väljer att fokusera på två saker: lantbruken och besöksnäringen. Båda av central betydelse för landsbygdens tillväxt och attraktionskraft.

Lantbruket har i dag rätt att bygga ekonomibyggnader och staket nära vatten, men det är av praxis villkorat på ett sätt som missgynnar framförallt de små gårdarna. Dessa företag har en mycket stor betydelse både för livsmedelsproduktionen och för en öppen och attraktiv landsbygd med biologisk mångfald. Då blir det helt kontraproduktivt med en strandskyddslagstiftning som drar åt andra hållet.

Besöksnäringen är oerhört viktig för Västra Götaland och naturturismen tar en allt större del av kakan. Det handlar om tusentals jobb och många miljarder i omsättning. Vi vill öka samarbetet mellan markägare och entreprenörer för att skapa ännu högre tillväxt och ännu fler jobb och då är de vattennära anläggningarna oerhört viktiga. Det handlar inte om att äventyra den ekologiska hållbarheten eller att bygga sönder våra stränder, utan om att få möjlighet till en ansvarsfull utveckling och att få ökad tillväxt på landsbygden.

Debatten under våren har visat att många partier nu vill göra ett omtag. I några fall väldigt långtgående.

Vi är inte ute efter ett totalt avskaffande av strandskyddet, men efterlyser ett antal betydande förändringar:

Ta bort strandskyddet helt från sjöar mindre än en hektar och vattendrag smalare än en meter.

Förtydliga undantagen och lägg till ytterligare undantag så att det blir lättare att få dispens för landsbygdens verksamheter som behöver ligga vid vatten.

Säkra lantbrukets möjlighet att bedriva sin verksamhet strandnära. Markägare ska inte behöva gå till domstol för att få hägna in sina betande djur i strandnära lägen.

Utred möjligheterna för privata initiativ att ta fram och finansiera förslag på nya LIS-områden. I dag är det bara kommunerna som kan göra detta och det riskerar att bromsa viktiga investeringar.

Rätt hanterat behöver inte ett förenklat strandskydd innebära något hot mot skyddsvärda områden. Vi menar att dessa förenklingar inte heller utgör något hot mot allemansrätten - utan det rakt motsatta. Det är när vi utvecklar och öppnar upp landsbygdens stränder och samtidigt beaktar hållbarheten som vi skapar möjlighet till företagande, boende, turism och friluftsliv.

Peter Tagesson, regionstyrelseledamot, LRF Västra Götaland

Fredrik Lindén, vd Turistrådet Västsverige AB

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev