Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

Strandskydd in absurdum när 30 meter räcker

Strandskyddsreglerna hämmar utvecklingen och förhindrar människor från att bo i attraktiva områden, skriver Borlängemoderaten Bo Persson och föreslår 30 meter i stället för dagens 100 meter.

Publicerad: 14 september 2015, 04:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Så nära får ingen bo.


Ämnen i artikeln:

StrandskyddByggreglerMiljö

Vi har i dag i Sverige ett generellt strandskydd på 100 meter men runtom i landet fortskrider arbetet med att införa en 300-meters gräns i stället.

Ibland undrar jag om detta med det rigorösa strandskyddet är någon slags självspäkning à la medeltid för människans försyndelser mot naturen under industrialismen.

I princip hävdar jag envist att generellt räcker 30 meter som strandskydd. Cirka 20 meter är den zon som man kan begära att skogsbruket sparar utmed stränderna och avstår från rationellt skogsbruk. Om man lägger till 10 meter för att allmänhetens frihet att röra sig, stigar, gångvägar etc så får vi ett avstånd på 30 meter.

Det läggs en död hand över hundratusentals hektar av enskilda markägares mest värdefulla marker. Detta berör tusentals markägare längs våra kuster, sjöstränder eller som har andra vattendrag på sin mark.

Strandskyddsreglerna har blivit alldeles för inskränkande, hämmar utvecklingen och förhindrar människor från att bo i attraktiva områden

Om vi går ner till cirka 30 meter strandskydd kan det behövas någon form av obligatorisk markering var tomten slutar. Det går att med subtila medel att göra egen utvidgning av tomten med gräsmatta och liknande och vips törs ingen gå där.

Finns det då en vetenskaplig grund för att ett strandskydd på 100 meter eller mer?

Johanna Ersborg, jurist i regeringens strandskyddskommitté, avslöjade vid länsstyrelsen Dalarnas Strandskyddsdialogdag i våras att hon forskat i historien om varför just 100 meter.

Naturvårdskommittén undersökte inför införandet av generellt strandskydd 1975 vilket strandskyddsavstånd som länsstyrelserna oftast infört. Svaret var 100 meter. Skydd upp till 300 meter förekom men däremot kom det i princip inte ifråga att begränsa skyddet till under 100 meter och så bestämde sig regeringen för just 100 metersskyddet enligt Johanna.

Filosofie doktor Ulf Bjelke, SLU ArtDatabank, medverkade också under nämnda dialogdag. Han betonade risker för den biologiska mångfalden vid bebyggelse av stränder vid småvatten. Risker som invasiva arter (kan ha introducerats oavsiktligt eller avsiktligt) grumling, övergödning och giftspridning samt ökat uttag av vatten för bevattning.

– Det är viktigt att ha fokus på både land- och vattenlevande arter, poängterade Ulf Bjelke och fortsatte: Några skogsarter av djur gynnas av 100 meter strandskydd men inga vattenarter.

Ulf Bjelke menade alltså även han att det räcker med 30 meter strandskydd.

Det är ganska vanligt att den som fått ett förhandsbesked och bygglov utanför 100 meters-zonen från stranden arrenderar marken mellan tomten och stranden för att själv kunna se till att träd inte skymmer utsikten. Det betyder att storleksordningen ett halvt hektar tas ur skogsproduktion i onödan genom 100-metersregeln.

Naturligtvis finns andra faktorer också utmed stränder som risk för översvämning och risk för jordskred med sådant måste alltid kollas upp.

Bo Persson, ledamot i kommunfullmäktige och byggnadsnämnden i Borlänge (M)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

StrandskyddByggreglerMiljö

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev